โปรแกรมทัวร์พม่า


ทัวร์พม่า,สักการะ 5 มหาบูชาสถาน
พระมหามัยมุนี มหาเจดีย์ชเวดากอง มหาเจดีย์ชเวสิกอง
เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน
พิเศษสุด!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา+ชาบูชิบุฟเฟ่ต์
21,900.-

BT-MMR08_PG
ระยะเวลา
เดินทาง
ต.ค.-มิ.ย. 2563

สักการะ 5 มหาบูชาสถาน พระมหามัยมุนี มหาเจดีย์ชเวดากอง มหาเจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน พิเศษสุด!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา+ชาบูชิบุฟเฟ่ต์

ทัวร์พม่า,ไหว้พระ สวดมนต์ ขอพรเสริมบารมี เเก้ปีชง 5 วัดดัง
ชเวดากอง เทพทันใจ พระนอนตาหวาน
วัดหงาทัตจี พระหินอ่อน
2,999.-

BT-JT01_SL
ระยะเวลา
เดินทาง
พ.ย.-มิ.ย. 2563

ไหว้พระ สวดมนต์ ขอพรเสริมบารมี เเก้ปีชง 5 วัดดัง ชเวดากอง เทพทันใจ พระนอนตาหวาน วัดหงาทัตจี พระหินอ่อน

ทั้งหมด 2 โปรแกรม : 1 หน้า