โปรแกรมทัวร์พม่า


ทัวร์พม่า,พระธาตุอินทร์แขวน / พระธาตุมุเตา / เจดีย์ชเวดากอง / พระนอนตาหวาน / พระราชวังบุเรงนอง / ขอพรเทพทันใจและเจ้าแม่กระซิบ / อินทร์แขวน พักโรงแรม YOE YOE LAY / ย่างกุ้ง พักโรงแรม LOTTE HOTEL 5 ดาว / เมนูพิเศษ ! กุ้งแม่น้ำ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง บุฟเฟ่ต์ชาบูชิ / แถมฟรี !! ชุดอิ่มบุญ+เทพทันใจทุกที่นั่งนำกลับไปบูชา
7,900.-

EASY MYANMAR อิ่มใจ

DD001-CURGN
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
พ.ย.-มี.ค. 2562

พระธาตุอินทร์แขวน / พระธาตุมุเตา / เจดีย์ชเวดากอง / พระนอนตาหวาน / พระราชวังบุเรงนอง / ขอพรเทพทันใจและเจ้าแม่กระซิบ / อินทร์แขวน พักโรงแรม YOE YOE LAY / ย่างกุ้ง พักโรงแรม LOTTE HOTEL 5 ดาว / เมนูพิเศษ ! กุ้งแม่น้ำ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง บุฟเฟ่ต์ชาบูชิ / แถมฟรี !! ชุดอิ่มบุญ+เทพทันใจทุกที่นั่งนำกลับไปบูชา

ทัวร์พม่า,สักการะ 2 มหาบูชาสถาน / ขอพระเทพทันใจ / พระเจดีย์โบตะทาวน์ / เทพทันใจ / เทพกระซิบ / พระนอนตาหวาน / พระธาตุมุเตา / ช้างเผือก / พระหินอ่อน / พระธาตุมุเตา / ชเวดากอง / พิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง-กุ้งแม่น้ำเผา
5,999.-

สุขใจ...MYANMAR

8M006-ZGRGN
ระยะเวลา
2วัน 1คืน
เดินทาง
ต.ค.-มี.ค. 2562

สักการะ 2 มหาบูชาสถาน / ขอพระเทพทันใจ / พระเจดีย์โบตะทาวน์ / เทพทันใจ / เทพกระซิบ / พระนอนตาหวาน / พระธาตุมุเตา / ช้างเผือก / พระหินอ่อน / พระธาตุมุเตา / ชเวดากอง / พิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง-กุ้งแม่น้ำเผา

ทัวร์พม่า,วัดไจ๊คะวาย / พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว / พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น / เทพทันใจ / พระนอนตาหวาน / พระเจดีย์โบตะทาวน์ / ชิมเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา
6,888.-

YANGON...บุญทุ่ม

FD005-ZGRGN
ระยะเวลา
2วัน 1คืน
เดินทาง
ก.ย.-ธ.ค. 2561

วัดไจ๊คะวาย / พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว / พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น / เทพทันใจ / พระนอนตาหวาน / พระเจดีย์โบตะทาวน์ / ชิมเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา

ทัวร์พม่า,สักการะ 3 มหาบูชาสถาน / วัดไจ๊คะวาย / พระราชวังบุเรงนอง / เจดีย์ชเมมอดอร์ / พระธาตุอินทร์แขวน / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / เทพทันใจ / พระนอนตาหวาน / เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา / แจกฟรี องค์เทพทันใจ
8,999.-

THE HOLY MYANMAR

8M004-ZGRGN
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
ก.ค.-มี.ค. 2562

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน / วัดไจ๊คะวาย / พระราชวังบุเรงนอง / เจดีย์ชเมมอดอร์ / พระธาตุอินทร์แขวน / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / เทพทันใจ / พระนอนตาหวาน / เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา / แจกฟรี องค์เทพทันใจ

ทัวร์พม่า,แจกฟรี องค์เทพทันใจ / ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน / สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า / ร่วมพิธีมหามงคลเทินพระธาตุ / มื้อพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง กุ้งแม่น้ำ ชาบูพม่า / นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน
7,999.-

THE AURA MYANMAR

SL008-ZGRGN
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
พ.ย.-มี.ค. 2562

แจกฟรี องค์เทพทันใจ / ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน / สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า / ร่วมพิธีมหามงคลเทินพระธาตุ / มื้อพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง กุ้งแม่น้ำ ชาบูพม่า / นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน

ทัวร์พม่า,สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน / พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ / ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต / ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป นมัสการพระนอนตาหวาน
10,888.-

BLESSING MYANMAR

FD002-ZGRGN
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
ก.ค.-ธ.ค. 2561

สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน / พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ / ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต / ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป นมัสการพระนอนตาหวาน

ทัวร์พม่า,ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน / ชมพระราขวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขามัณฑะเลย์ฮิลล์ / ชมความงาม พระราชวังมัณเลย์ / ชมวัดกุโสดอ / เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา / แถมฟรีชุดเสริมบารมี (ผ้าเช็ดพระพักต์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ร่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
7,900.-

มหัศจรรย์ มัณฑะเลย์

FD031-BIMDL
ระยะเวลา
2วัน 1คืน
เดินทาง
ก.ย.-ธ.ค. 2561

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน / ชมพระราขวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขามัณฑะเลย์ฮิลล์ / ชมความงาม พระราชวังมัณเลย์ / ชมวัดกุโสดอ / เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา / แถมฟรีชุดเสริมบารมี (ผ้าเช็ดพระพักต์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ร่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

ทัวร์พม่า,ร่วมพิธีสวดมนต์เสริมบารมี แก้ปีชง / ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ / ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ / นมัสการพระนอนตาหวาน /  สักการะวัดหงาทัตยี / อิ่มอร่อยเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง
4,999.-

Super Shock พม่า ไหว้พระ วัดดัง

SLT01-BIRGN
ระยะเวลา
1วัน
เดินทาง
ต.ค.-มี.ค. 2562

ร่วมพิธีสวดมนต์เสริมบารมี แก้ปีชง / ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ / ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ / นมัสการพระนอนตาหวาน / สักการะวัดหงาทัตยี / อิ่มอร่อยเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง

ทัวร์พม่า,พักหรู 5 ดาว / ไหว้พระ 9 วัด / สักการะ 2 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า / พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร-เป็ดปักกิ่ง / พระนอนตาหวาน / พระนอนยิ้มหวาน / วัดพระ 4 ทิศ / เจดียืโบตะทาวน์ / พระหินอ่อน / วัดงาทัตจี / วัดพระเขี้ยวแก้ว / แจกฟรี!! องค์เทพทันใจ
6,999.-

FIVE STAR MYANMAR

SL009-ZGRGN
ระยะเวลา
2วัน 1คืน
เดินทาง
พ.ย.-มี.ค. 2562

พักหรู 5 ดาว / ไหว้พระ 9 วัด / สักการะ 2 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า / พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร-เป็ดปักกิ่ง / พระนอนตาหวาน / พระนอนยิ้มหวาน / วัดพระ 4 ทิศ / เจดียืโบตะทาวน์ / พระหินอ่อน / วัดงาทัตจี / วัดพระเขี้ยวแก้ว / แจกฟรี!! องค์เทพทันใจ

ทัวร์พม่า,ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี / ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก / ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง / ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ฮิลล์ / ล่องแม่น้ำอิระวดีชมเมืองมิงกุน / ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชมวัดกุโสดอ / เที่ยวเมืองสกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ / เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา / แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด / ผ้าเช็ดพระพักต์ / สมุดสวดมนต์ ฯ)
11,900.-

มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ

PG003-BIMDL
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
ก.ย.-ธ.ค. 2561

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี / ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก / ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง / ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ฮิลล์ / ล่องแม่น้ำอิระวดีชมเมืองมิงกุน / ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชมวัดกุโสดอ / เที่ยวเมืองสกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ / เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา / แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด / ผ้าเช็ดพระพักต์ / สมุดสวดมนต์ ฯ)

ทัวร์พม่า,ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน / สักการะ 2 มหาบูชาสถาน / สักการะมหาเจดีย์ชเวสิกอง / ป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ / ร่วมพิธีล้างพระพักต์พระมหามัยมุนี / นั่งเรือล่องแม่น้ำอิรวดี / บินภายในไป-กลับ พุกาม-มัณฑะเลย์ / พิเศษ เมนูกุ้งแม่น้ำเผา / แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด, ผ้าเช็ดพระพักต์, สมุดสวดมนต์ ฯ)
17,900.-

พุกาม มัณฑเลย์ อมรปุระ มิงกุน #2

 
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
ส.ค.-ธ.ค. 2561

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน / สักการะ 2 มหาบูชาสถาน / สักการะมหาเจดีย์ชเวสิกอง / ป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ / ร่วมพิธีล้างพระพักต์พระมหามัยมุนี / นั่งเรือล่องแม่น้ำอิรวดี / บินภายในไป-กลับ พุกาม-มัณฑะเลย์ / พิเศษ เมนูกุ้งแม่น้ำเผา / แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด, ผ้าเช็ดพระพักต์, สมุดสวดมนต์ ฯ)

ทัวร์พม่า,สักการะพระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / ชมเจดีย์ชเวดากอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / ชมพระราชวังไม้สักชเวนาจอง ชมวิวที่เขามัณฑะเลย์ฮิลล์ / ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องเรือทะเลสาบอินเล / สักการะพระบัวเข็ม / ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชมวัดกุโสดอ / เมนูพิเศษ กุ้งเผาแม่น้ำ
21,900.-

พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม

FD071-BIMDL
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
ต.ค.-ม.ค. 2562

สักการะพระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / ชมเจดีย์ชเวดากอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / ชมพระราชวังไม้สักชเวนาจอง ชมวิวที่เขามัณฑะเลย์ฮิลล์ / ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องเรือทะเลสาบอินเล / สักการะพระบัวเข็ม / ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชมวัดกุโสดอ / เมนูพิเศษ กุ้งเผาแม่น้ำ

ทัวร์พม่า,ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี / ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ และวัดกุสินารม / ชมความงามพระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขามัณฑะเลย์ฮิลล์ / ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา / ชมแปลงเกษตรสวนผักลอยน้ำ และหมู่บ้านทอผ้าใยบัว / เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา / แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด, ผ้าเช็ดพระพักต์, สมุดสวดมนต์ ฯ)
17,900.-

อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล

FD061-BIMDL
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
ต.ค.-ก.พ. 2562

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี / ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ และวัดกุสินารม / ชมความงามพระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขามัณฑะเลย์ฮิลล์ / ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา / ชมแปลงเกษตรสวนผักลอยน้ำ และหมู่บ้านทอผ้าใยบัว / เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา / แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด, ผ้าเช็ดพระพักต์, สมุดสวดมนต์ ฯ)

ทัวร์พม่า,สักการะ 3 มหาบุชาสถาน / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / เจดีย์ชเวมอดอร์ / พระธาตุอินทร์แขวน / พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง, บฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด
11,900.-

โปรพม่า 5 ดาว

FD004-BIMMR
ระยะเวลา
3วัน 2 คืน
เดินทาง
ก.ย.-ธ.ค. 2561

สักการะ 3 มหาบุชาสถาน / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / เจดีย์ชเวมอดอร์ / พระธาตุอินทร์แขวน / พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง, บฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด

ทัวร์พม่า,สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องห่้ามพลาด / พิเศษสุด อิ่มอร่อยสุดคุ้ม กับเมนู ชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ / เจดีย์ชเวดากอง / เทพทันใจวัดโบตาทาวน์ / เทพทันใจ เจดีย์ซูเหล่ / พิธีครอบเศียร เจดีย์กาบาเอ / เจดีย์กลางน้ำ / พระพุทธรูปมานอ่องหมิ่นสะจ๋าซิ่น / เจดีย์เอ่งดอหย่า / เทพทันใจ ไจ๊เช้า / เจดีย์ไจีกะส่าน / แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา, บทสวดมนต์, ร่ม, ถุงผ้ามิงกาลาบา, คู่มือเที่ยวพม่า)
6,900.-

มหัศจรรย์ทัวร์พม่า...สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์

DD014-BIMMR
ระยะเวลา
2วัน 1คืน
เดินทาง
ก.ย.-ธ.ค. 2561

สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องห่้ามพลาด / พิเศษสุด อิ่มอร่อยสุดคุ้ม กับเมนู ชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ / เจดีย์ชเวดากอง / เทพทันใจวัดโบตาทาวน์ / เทพทันใจ เจดีย์ซูเหล่ / พิธีครอบเศียร เจดีย์กาบาเอ / เจดีย์กลางน้ำ / พระพุทธรูปมานอ่องหมิ่นสะจ๋าซิ่น / เจดีย์เอ่งดอหย่า / เทพทันใจ ไจ๊เช้า / เจดีย์ไจีกะส่าน / แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา, บทสวดมนต์, ร่ม, ถุงผ้ามิงกาลาบา, คู่มือเที่ยวพม่า)

ทั้งหมด 26 โปรแกรม : 2 หน้า