โปรแกรมทัวร์พม่า


ทัวร์พม่า,เที่ยวสุดคุ้ม พักสุดหรูโรงแรมระดับ 5 ดาว 
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 
ชมพิธีมงคลเทินพระธาตุ 
พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟต์ทะเลซีฟู้ด 
แจกฟรี !! องค์เทพทันใจ
10,999.-

ZRGN10
ระยะเวลา
เดินทาง
ม.ค.-มี.ค. 2563

เที่ยวสุดคุ้ม พักสุดหรูโรงแรมระดับ 5 ดาว สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ชมพิธีมงคลเทินพระธาตุ พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟต์ทะเลซีฟู้ด แจกฟรี !! องค์เทพทันใจ

ทัวร์พม่า,เที่ยวสบาย บินเช้ากลับบ่าย
 ร่วมพิธีมงคลเทินพระธาตุ
8,999.-

ZRGN11
ระยะเวลา
เดินทาง
ม.ค.-พ.ค. 2563

เที่ยวสบาย บินเช้ากลับบ่าย ร่วมพิธีมงคลเทินพระธาตุ "วัดกาบาเอ" สัมผัสความยิ่งใหญ่ของเจดีย์ชเวดากอง สักการะพระธาตุอินทร์แขวน

ทัวร์พม่า,ชมอาทิตย์อัสดง ท่ามกลางวิวป่าทะเลเจดีย์
 ดินแดนเจดีย์ 4,000 องค์ 
สักการะ 2 มหาบูชาสถานเจดีย์ชเวสิกอง
12,999.-

ZMDL07
ระยะเวลา
เดินทาง
พ.ย.-ธ.ค. 2562

ชมอาทิตย์อัสดง ท่ามกลางวิวป่าทะเลเจดีย์ ดินแดนเจดีย์ 4,000 องค์ สักการะ 2 มหาบูชาสถานเจดีย์ชเวสิกอง

ทัวร์พม่า,ชมอาทิตย์อัสดง ท่ามกลางวิวป่าทะเลเจดีย์ ดินแดนเจดีย์ 4,000 องค์ 
สักการะ 2 มหาบูชาสถานเจดีย์ชเวสิกอง 
และร่วมพิธีมหามงคลล้างพระพักตรพระมหามัยมุณี 
ชมพระราชวังสุดท้ายแห่งอาณาจักรพม่า ชมวัดไม้สัก 
และสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
10,999.-

ZMDL06
ระยะเวลา
เดินทาง
ต.ค.-ธ.ค. 2562

ชมอาทิตย์อัสดง ท่ามกลางวิวป่าทะเลเจดีย์ ดินแดนเจดีย์ 4,000 องค์ สักการะ 2 มหาบูชาสถานเจดีย์ชเวสิกอง และร่วมพิธีมหามงคลล้างพระพักตรพระมหามัยมุณี ชมพระราชวังสุดท้ายแห่งอาณาจักรพม่า ชมวัดไม้สัก และสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก "สะพานอูเบ็ง"

ทัวร์พม่า,เที่ยวพม่า พักหรูโรงแรม 5 ดาว 
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พักอินทร์แขวน 1 คืน 
ขอพรเทพทันใจ ร่วมพิธีมงคลเทินพระธาตุ 
ร่วมตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย
9,999.-

ZRGN09
ระยะเวลา
เดินทาง
ต.ค.-ธ.ค. 2562

เที่ยวพม่า พักหรูโรงแรม 5 ดาว สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พักอินทร์แขวน 1 คืน ขอพรเทพทันใจ ร่วมพิธีมงคลเทินพระธาตุ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย

ทัวร์พม่า,นั่งกระเช้าไฟฟฟ้าขึ้นเข้า พักอินทร์แขวน 1 คืน 
สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวพม่า 
ขอพระเทพทันใจ ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต 
ร่วมพิธีมหามงคลเทินพระธาตุ เจดีย์คาบาเอ
9,999.-

ZRGN06
ระยะเวลา
เดินทาง
ต.ค.-ม.ค. 2563

นั่งกระเช้าไฟฟฟ้าขึ้นเข้า พักอินทร์แขวน 1 คืน สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวพม่า ขอพระเทพทันใจ ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต ร่วมพิธีมหามงคลเทินพระธาตุ เจดีย์คาบาเอ

ทัวร์พม่า,พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 
สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวพม่า 
ร่วมพิธีมหามงคลเทินพระธาตุวัดเจดีย์กาคาเอ 
พักหรู 5 ดาว นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน
11,999.-

ZRGN04
ระยะเวลา
เดินทาง
ต.ค.-ม.ค. 2563

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวพม่า ร่วมพิธีมหามงคลเทินพระธาตุวัดเจดีย์กาคาเอ พักหรู 5 ดาว นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน

ทัวร์พม่า, มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ 
สัมผัสเมืองมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนทะเลเจดีย์ 
พักพุกาม 2 คืนเต็มอิ่ม ชมอาทิตย์อัสดง 
สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า 
ชมมหาเจดีย์จักรพรรดิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมืองมิงกุน
12,999.-

ZMDL05
ระยะเวลา
เดินทาง
ต.ค.-ธ.ค. 2562

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ สัมผัสเมืองมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนทะเลเจดีย์ พักพุกาม 2 คืนเต็มอิ่ม ชมอาทิตย์อัสดง สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ชมมหาเจดีย์จักรพรรดิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมืองมิงกุน

ทั้งหมด 8 โปรแกรม : 1 หน้า