โปรแกรมทัวร์ฝรั่งเศส

เปิดอ่าน : 968 ครั้ง

EASY WINTER STUNNING NORMANDY FRANCE

รหัสทัวร์ : TG001-CUCDG

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
ตื่นตาตื่นใจกับมองแซงมิเชล วิหารกลางทะเล สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกตะวันตก / มหาวิหารรูอ็อง ท่าเรืออ็องเฟลอร์ / ชายหาดนอร์มังดี / หอไอเฟล / ประตูชัย / พิพิภัณฑ์ลูฟ / ช้อปิป้ง ลาวัลเล่ เอ้าเล็ท และห้แงแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 •  เริ่มต้น 48,900.-
 •  ฝรั่งเศส
 •   7วัน 4คืน
 •   Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- ออกเดินทางสู่ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

- เดินทางถึง ประเทศฝรั่งเศส
- ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
- ชมย่านเมืองเก่าและถ่ายภาพกับ มหาวิหารรูอ็อง หรือมหาวิหาร นอเทรอดามแห่งรูอ็อง
- ชมนาฬิกาดาราศาสตร์ หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- เดินทางสู่อ็องเฟลอร์ สัมผัสเสน่ห์ของเมืองท่าการค้าทางเรือที่สำคัญในอดีต
- เดินทางสู่ก็อง
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
- พักที่ โรงแรม Novotel Caen Côte de Nacre หรือในระดับเดียวกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่มงแซงมิเชล วิหารคริสตจักรที่ตั้งอยู่กลางทะเลชายฝั่งแถบตะวันตกของฝรั่งเศส จากความสวยงามของตัววิหารและรวมกับสภาพแวดล้อม
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
- เดินทางสู่หาดโอมาฮา ชายฝั่งทะเลนอร์ม็องดี หันหน้าเข้าสู่ช่องแคบอังกฤษ มีระยะทางยาว
8 กิโลเมตร
- เดินทางกลับสู่ก็อง
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- พักที่ โรงแรม Novotel Caen Côte de Nacre หรือในระดับเดียวกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ชมโบสถ์เซนต์ปิแอร์, ปราสาทเมืองก็อง, โบสถ์ชาย
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- ช้อปปิ้งที่ ลา วัลเล่ย์  วิลเลจ
- อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ โรงแรม Best Western Plus Velizy หรือในระดับเดียวกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ชมเมืองปารีส ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามและโรแมนติคที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
- ผ่านชมจัตุรัสคองคอร์ด, ถนนชองป์เซลิเซ่, ประตูชัย
- ชมความสวยงามของ มหาวิหารนอร์ทเธอดามแห่งปารีส
- ชมบริเวณด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟ
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล
- ช้อปปิ้งที่ แกลอรี่ ลาฟาแยต ห้างสรรพสินค้าอันโด่งดังและเก่าแก่ของฝรั่งเศส
- อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ โรงแรม Best Western Plus Velizy หรือในระดับเดียวกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

- เดินทางกลับถึงประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
18 - 24 มกราคม 2562 48,990
15 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 (วันมาฆบูชา) 49,990

  ทัวร์ประเทศอื่นๆ

  SWITZERLAND VIETNAM

  เริ่มต้น 9,500.-
  ระยะเวลา 3วัน 2คืน
  เดินทาง พ.ย.-มี.ค. 2562

  ฮานอย ซาปา [เลสโก ฟานซิปัน ท้าลมหนาว]

  เริ่มต้น 10,999.-
  ระยะเวลา 4วัน 3คืน
  เดินทาง ส.ค.-ธ.ค. 2562