โปรแกรมทัวร์ฝรั่งเศส


ทัวร์ฝรั่งเศส,เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ / มหาวิหาร ซาเคร เกอร์ / สวนและพระราชวัง ลุกซ็องบูร์ / พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ / ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ / ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน / หอไอเฟล (Eiffel Tower) / ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท / อิสระชอปปิ้ง เต็มอิ่ม 1 วันเต็ม
29,999.-

SIMPLY FRANCE

QR008-ZGCDG
ระยะเวลา
6วัน 3คืน
เดินทาง
ธ.ค.-ม.ค. 2562

เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ / มหาวิหาร ซาเคร เกอร์ / สวนและพระราชวัง ลุกซ็องบูร์ / พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ / ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ / ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน / หอไอเฟล (Eiffel Tower) / ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท / อิสระชอปปิ้ง เต็มอิ่ม 1 วันเต็ม

ทัวร์ฝรั่งเศส,เยือนแคว้นนอร์มังดี / เที่ยวเมืองรูอ็อง / เยือนดินแดน Queen of the Norman beaches ณ เมืองโดวิลล์ / เยือนมงต์แซงต์มิเชล / เต็มอิ่มกับปารีส  เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก / เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ / ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ Chic Outlet La Vallee Village
56,900.-

FRANCE NORMANDY

 
ระยะเวลา
8วัน 5คืน
เดินทาง
ก.ย.-ธ.ค. 2561

เยือนแคว้นนอร์มังดี / เที่ยวเมืองรูอ็อง / เยือนดินแดน Queen of the Norman beaches ณ เมืองโดวิลล์ / เยือนมงต์แซงต์มิเชล / เต็มอิ่มกับปารีส เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก / เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ / ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ Chic Outlet La Vallee Village

ทัวร์ฝรั่งเศส,ปารีส / พระราชวังแวร์ซายส์ / หอไอเฟล / ประตูชัย / พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ / อิสระช้อปปิ้งจุใจ ถนนชองป์เอลิเซ่ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยตต์
39,991.-

Hastag Paris

 
ระยะเวลา
6วัน 3คืน
เดินทาง
พ.ย.-ธ.ค. 2561

ปารีส / พระราชวังแวร์ซายส์ / หอไอเฟล / ประตูชัย / พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ / อิสระช้อปปิ้งจุใจ ถนนชองป์เอลิเซ่ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยตต์

ทั้งหมด 3 โปรแกรม : 1 หน้า