โปรแกรมทัวร์ฝรั่งเศส


ทัวร์ฝรั่งเศส,ตื่นตาตื่นใจกับมองแซงมิเชล วิหารกลางทะเล สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกตะวันตก / มหาวิหารรูอ็อง ท่าเรืออ็องเฟลอร์ / ชายหาดนอร์มังดี / หอไอเฟล / ประตูชัย / พิพิภัณฑ์ลูฟ / ช้อปิป้ง ลาวัลเล่ เอ้าเล็ท และห้แงแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
48,900.-

EASY WINTER STUNNING NORMANDY FRANCE

TG001-CUCDG
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
เดินทาง
ม.ค.-ก.พ. 2562

ตื่นตาตื่นใจกับมองแซงมิเชล วิหารกลางทะเล สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกตะวันตก / มหาวิหารรูอ็อง ท่าเรืออ็องเฟลอร์ / ชายหาดนอร์มังดี / หอไอเฟล / ประตูชัย / พิพิภัณฑ์ลูฟ / ช้อปิป้ง ลาวัลเล่ เอ้าเล็ท และห้แงแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

ทั้งหมด 1 โปรแกรม : 1 หน้า