โปรแกรมทัวร์บรูไน


ทัวร์บรูไน,ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque / ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer / ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก Istana Nurul Isman / สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนียว
15,900.-

The Golden Legacy

 
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
ก.ค.-ธ.ค. 2561

ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque / ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer / ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก Istana Nurul Isman / สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนียว

ทัวร์บรูไน, บันดา เสรี เบกาวัน / ไนท์มาร์เก็ต / พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี / พระราชวัง Istana / หมู่บ้านกลางน้ำ / ล่องแม่น้ำซาฟา / มัสยิดทองคำ Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque / Islamic Art Gallery / พิพิธภัณฑ์เรกกาเลีย
15,999.-

BEAUTIFUL BRUNEI

 
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
มิ.ย.-ธ.ค. 2561

บันดา เสรี เบกาวัน / ไนท์มาร์เก็ต / พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี / พระราชวัง Istana / หมู่บ้านกลางน้ำ / ล่องแม่น้ำซาฟา / มัสยิดทองคำ Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque / Islamic Art Gallery / พิพิธภัณฑ์เรกกาเลีย

ทั้งหมด 2 โปรแกรม : 1 หน้า