โปรแกรมทัวร์ชมแสงเหนือ


ทัวร์ชมแสงเหนือ ตามล่าแสงเหนือ ทริปสุดโรแมนติคในฝันของหลาย ๆ ท่าน แสงเหนือหรือแสงออโรร่า สามารถหาชมได้ในหลายประเทศ
ทัวร์รัสเซีย, บินภายใน ไม่เหนื่อย / ห้างกุม / ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล / Metro / มหาวิหารเซนต์บาซิล / วิหารเซ็นต์เดอร์ซาร์เวีย / พระราชวังเครมลิน / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์
57,888.-

TOUCHING AURORA RUSSIA

KC0TA-PVDME
ระยะเวลา
7วัน 5คืน
เดินทาง
ธ.ค.-มี.ค. 2562

บินภายใน ไม่เหนื่อย / ห้างกุม / ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล / Metro / มหาวิหารเซนต์บาซิล / วิหารเซ็นต์เดอร์ซาร์เวีย / พระราชวังเครมลิน / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์

ทัวร์รัสเซีย, เยือนเมืองมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย / ชมพระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ / ถ่ายรูปแลนด์มาร์คที่ วิหารเซนต์บาซิล / ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามและตื่นตาตื่นใจกับการล่าแสงเหนือ Aurora / สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน แบบชาวพื้นเมืองซามิ / ตื่นเต้นกับการขับสโนโมบิว ตะลุยหิมะ / พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช / พระราชวังแคทเธอรีน / นั่งรถไฟด่วน จากเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สู่เมืองมอสโคว์ / พิเศษ!! ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด
69,900.-

Alola Moscow Murmansk Saint-Petersburg

TG201-ITDME
ระยะเวลา
7วัน 5คืน
เดินทาง
ม.ค.-ก.พ. 2562

เยือนเมืองมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย / ชมพระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ / ถ่ายรูปแลนด์มาร์คที่ วิหารเซนต์บาซิล / ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามและตื่นตาตื่นใจกับการล่าแสงเหนือ Aurora / สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน แบบชาวพื้นเมืองซามิ / ตื่นเต้นกับการขับสโนโมบิว ตะลุยหิมะ / พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช / พระราชวังแคทเธอรีน / นั่งรถไฟด่วน จากเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สู่เมืองมอสโคว์ / พิเศษ!! ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด

ทัวร์รัสเซีย, สัมผัสปรากฎการณ์ธรรมชาติ Aurora Light / นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ Radisson Cruise / ชมรัสเซี่ยนเซอร์คัส / จัตุรัสแดง / นั่งเมโทรชมสถานีรถไฟใต้ดิน / พระราชวังเครมลิน
62,900.-

รัสเซีย ล่าแสงเหนือ

EX003-CDDME
ระยะเวลา
8วัน 4คืน
เดินทาง
พ.ย.-ก.พ. 2562

สัมผัสปรากฎการณ์ธรรมชาติ Aurora Light / นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ Radisson Cruise / ชมรัสเซี่ยนเซอร์คัส / จัตุรัสแดง / นั่งเมโทรชมสถานีรถไฟใต้ดิน / พระราชวังเครมลิน

ทัวร์รัสเซีย, ชมปรากฏการณ์ ออโรร่า มหัศจรรย์ แสงเหนือ / บินภายใน 2 ไฟท์ ไม่เหนื่อย / พิเศษ!! ชมโชว์ละครสัตว์ Circus Show / นั่งสุนัขลากเลื่อน Husky Park / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ / หมู่บ้านซามี่ / พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ / เนินเขาสแปร์โรว์ / จัตุรัสแดง / มหาวิหารเซนต์ บาซิล / พระราชวังเครมลิน
65,999.-

AURORA IN RUSSIA

TG012-ZGDME
ระยะเวลา
7วัน 5คืน
เดินทาง
ธ.ค. 2561

ชมปรากฏการณ์ ออโรร่า มหัศจรรย์ แสงเหนือ / บินภายใน 2 ไฟท์ ไม่เหนื่อย / พิเศษ!! ชมโชว์ละครสัตว์ Circus Show / นั่งสุนัขลากเลื่อน Husky Park / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ / หมู่บ้านซามี่ / พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ / เนินเขาสแปร์โรว์ / จัตุรัสแดง / มหาวิหารเซนต์ บาซิล / พระราชวังเครมลิน

ทัวร์รัสเซีย,สัมผัสความน่ารักของสุนัขแสนรู้พันธุ์ฮัสกี้ / ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า / สนุกตื่นเต้นกับการขับรถ Snow mobile / เยี่ยมชมเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ / ชมพระราชวังเครมลิน / ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารเซนต์บาซิล / ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว / ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า GUM
60,888.-

PERFECT AURORA

TGAUR-PVDME
ระยะเวลา
7วัน 5คืน
เดินทาง
พ.ย.-มี.ค. 2562

สัมผัสความน่ารักของสุนัขแสนรู้พันธุ์ฮัสกี้ / ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า / สนุกตื่นเต้นกับการขับรถ Snow mobile / เยี่ยมชมเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ / ชมพระราชวังเครมลิน / ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารเซนต์บาซิล / ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว / ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า GUM