โปรแกรมทัวร์ชมแสงเหนือ


ทัวร์ชมแสงเหนือ ตามล่าแสงเหนือ ทริปสุดโรแมนติคในฝันของหลาย ๆ ท่าน แสงเหนือหรือแสงออโรร่า สามารถหาชมได้ในหลายประเทศ
ทัวร์รัสเซีย,ชมปรากฏการณ์ ออโรร่า มหัศจรรย์ แสงเหนือ / บินภายใน 2 ไฟท์ ไม่เหนื่อย / พิเศษ!! ชมโชว์ละครสัตว์ Circus Show / นั่งสุนัขลากเลื่อน Husky Park / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ / หมู่บ้านซามี่ / พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ / เนินเขาสแปร์โรว์ / จัตุรัสแดง / มหาวิหารเซนต์ บาซิล / พระราชวังเครมลิน
65,999.-

AURORA IN RUSSIA

TG012-ZGDME
ระยะเวลา
7วัน 5คืน
เดินทาง
ธ.ค. 2561

ชมปรากฏการณ์ ออโรร่า มหัศจรรย์ แสงเหนือ / บินภายใน 2 ไฟท์ ไม่เหนื่อย / พิเศษ!! ชมโชว์ละครสัตว์ Circus Show / นั่งสุนัขลากเลื่อน Husky Park / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ / หมู่บ้านซามี่ / พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ / เนินเขาสแปร์โรว์ / จัตุรัสแดง / มหาวิหารเซนต์ บาซิล / พระราชวังเครมลิน