โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

เปิดอ่าน : 1016 ครั้ง

TOKYO LAVENDER ลา ลา ลอย!

รหัสทัวร์ : XJ012-GSNRT

  •  เริ่มต้น 16,999.-
  •  ญี่ปุ่น
  •   4วัน 3คืน
  •   Air Asia X

กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

06 – 09 มิถุนายน 2562 18,999
07 – 10 มิถุนายน 2562 18,999
13 – 16 มิถุนายน 2562 18,999
20 – 23 มิถุนายน 2562 18,999
21 – 24 มิถุนายน 2562 18,999
27 – 30 มิถุนายน 2562 18,999
04 – 07 กรกฎาคม 2562 18,999
11 – 14 กรกฎาคม 2562 18,999
12 – 15 กรกฎาคม 2562 18,999
13 – 16 กรกฎาคม 2562 20,999
14 – 17 กรกฎาคม 2562 20,999
15 – 18 กรกฎาคม 2562 18,999
18 – 21 กรกฎาคม 2562 18,999
22 – 25 กรกฎาคม 2562 16,999
26 – 29 กรกฎาคม 2562 18,999
27 – 30 กรกฎาคม 2562 18,999
09 – 12 สิงหาคม 2562 20,999
10 – 13 สิงหาคม 2562 20,999
19 – 22 กันยายน 2562 18,999
20 – 23 กันยายน 2562 18,999
21 – 24 กันยายน 2562 18,999
26 – 29 กันยายน 2562 18,999
27 – 30 กันยายน 2562 18,999
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 19,999