โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

เปิดอ่าน : 1645 ครั้ง
แชร์ไปยัง


ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ เลสโก ซุปเปอร์ ลาเวนเดอร์

รหัสทัวร์ : SL017-ZGNRT

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
  •  เริ่มต้น 18,999.-
  •  ญี่ปุ่น
  •   5วัน 3คืน
  •   Air Asia X

กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

05 – 09 มิถุนายน 2562 18,999
06 – 10 มิถุนายน 2562 19,999
07 – 11 มิถุนายน 2562 19,999
12 – 16 มิถุนายน 2562 19,999
13 – 17 มิถุนายน 2562 19,999
14 – 18 มิถุนายน 2562 19,999
19 – 23 มิถุนายน 2562 19,999
20 – 24 มิถุนายน 2562 19,999
21 – 25 มิถุนายน 2562 19,999
26 – 30 มิถุนายน 2562 19,999
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 19,999
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 19,999
03 – 07 กรกฎาคม 2562 19,999
04 – 08 กรกฎาคม 2562 19,999
05 – 09 กรกฎาคม 2562 19,999
10 – 14 กรกฎาคม 2562 18,999
17 – 21 กรกฎาคม 2562 19,999
18 – 22 กรกฎาคม 2562 19,999
19 – 23 กรกฎาคม 2562 19,999
24 – 28 กรกฎาคม 2562 19,999
31 ก.ค. – 04 ส.ค. 2562 19,999
01 – 05 สิงหาคม 2562 19,999
02 – 06 สิงหาคม 2562 19,999
07 – 11 สิงหาคม 2562 19,999
14 – 18 สิงหาคม 2562 18,999
15 – 19 สิงหาคม 2562 19,999
16 – 20 สิงหาคม 2562 19,999
21 – 25 สิงหาคม 2562 19,999
22 – 26 สิงหาคม 2562 19,999
23 – 27 สิงหาคม 2562 19,999
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 19,999
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 19,999
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 19,999
04 – 08 กันยายน 2562 19,999
05 – 09 กันยายน 2562 19,999
06 – 10 กันยายน 2562 19,999
11 – 15 กันยายน 2562 19,999
12 – 16 กันยายน 2562 19,999
13 – 17 กันยายน 2562 19,999
18 – 22 กันยายน 2562 19,999
19 – 23 กันยายน 2562 19,999
20 – 24 กันยายน 2562 19,999
25 – 29 กันยายน 2562 18,999
26 – 30 กันยายน 2562 19,999
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 19,999