โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

เปิดอ่าน : 1649 ครั้ง
แชร์ไปยัง


FLOWER BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA

รหัสทัวร์ : XJ008-ZGKIX

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
  •  เริ่มต้น 21,999.-
  •  ญี่ปุ่น
  •   5วัน 3คืน
  •   Air Asia X

กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

07 – 11 พฤษภาคม 2562 23,999
08 – 12 พฤษภาคม 2562 23,999
15 – 19 พฤษภาคม 2562 23,999
16 – 20 พฤษภาคม 2562 25,999
22 – 26 พฤษภาคม 2562 23,999
05 – 09 มิถุนายน 2562 21,999
07 – 11 มิถุนายน 2562 22,999
12 – 16 มิถุนายน 2562 23,999
14 – 18 มิถุนายน 2562 22,999
19 – 23 มิถุนายน 2562 23,999
21 – 25 มิถุนายน 2562 23,999
26 – 30 มิถุนายน 2562 22,999
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 23,999
03 – 07 กรกฎาคม 2562 23,999
12 – 16 กรกฎาคม 2562 25,999
13 – 17 กรกฎาคม 2562 23,999
17 – 21 กรกฎาคม 2562 23,999
25 – 29 กรกฎาคม 2562 25,999
26 – 30 กรกฎาคม 2562 25,999
20 – 24 สิงหาคม 2562 23,999
22 – 26 สิงหาคม 2562 23,999
04 – 08 กันยายน 2562 23,999
06 – 10 กันยายน 2562 23,999
11 – 15 กันยายน 2562 23,999
13 – 17 กันยายน 2562 23,999
18 – 22 กันยายน 2562 23,999
20 – 24 กันยายน 2562 23,999