โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

เปิดอ่าน : 2070 ครั้ง
แชร์ไปยัง


TOKYO STRONG PINKMOSS

รหัสทัวร์ : XJ009-ZGNRT

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
????ชมทุ่งดอกพิงค์มอส กับวิวภูเขาไฟฟูจิ ♨️พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น
  •  เริ่มต้น 21,999.-
  •  ญี่ปุ่น
  •   5วัน 3คืน
  •   Air Asia X

กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2562 27,999
02 – 06 พฤษภาคม 2562 25,999
03 – 07 พฤษภาคม 2562 24,999
04 – 08 พฤษภาคม 2562 24,999
07 – 11 พฤษภาคม 2562 23,999
08 – 12 พฤษภาคม 2562 23,999
09 – 13 พฤษภาคม 2562 23,999
10 – 14 พฤษภาคม 2562 23,999
11 – 15 พฤษภาคม 2562 23,999
15 – 19 พฤษภาคม 2562 23,999
16 – 20 พฤษภาคม 2562 25,999
17 – 21 พฤษภาคม 2562 25,999
18 – 22 พฤษภาคม 2562 23,999
22 – 26 พฤษภาคม 2562 23,999
23 – 27 พฤษภาคม 2562 23,999
24 – 28 พฤษภาคม 2562 23,999
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 23,999
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 23,999
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562 21,999
01 – 05 มิถุนายน 2562 22,999
05 – 09 มิถุนายน 2562 22,999
07 – 11 มิถุนายน 2562 22,999
12 – 16 มิถุนายน 2562 22,999
14 – 18 มิถุนายน 2562 22,999
19 – 23 มิถุนายน 2562 22,999
21 – 25 มิถุนายน 2562 22,999
26 – 30 มิถุนายน 2562 22,999
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 22,999