โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

เปิดอ่าน : 1958 ครั้ง
แชร์ไปยัง


TOKYO PINKMOSS ลา ลา ลอย!

รหัสทัวร์ : XJ015-GSNRT

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
  •  เริ่มต้น 17,999.-
  •  ญี่ปุ่น
  •   4วัน 3คืน
  •   Air Asia X

กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

16 – 19 เมษายน 2562 23,999
17 – 20 เมษายน 2562 23,999
18 – 21 เมษายน 2562 23,999
19 – 22 เมษายน 2562 23,999
20 – 23 เมษายน 2562 23,999
21 – 24 เมษายน 2562 23,999
22 – 25 เมษายน 2562 23,999
23 – 26 เมษายน 2562 23,999
06 – 09 พฤษภาคม 2562 17,999
07 – 10 พฤษภาคม 2562 19,999
09 – 12 พฤษภาคม 2562 20,999
10 – 13 พฤษภาคม 2562 20,999
11 – 14 พฤษภาคม 2562 20,999
12 – 15 พฤษภาคม 2562 20,999
13 – 16 พฤษภาคม 2562 19,999
14 – 17 พฤษภาคม 2562 20,999
17 – 20 พฤษภาคม 2562 23,999
18 – 21 พฤษภาคม 2562 23,999
20 – 23 พฤษภาคม 2562 19,999
21 – 24 พฤษภาคม 2562 20,999
23 – 26 พฤษภาคม 2562 20,999
24 – 27 พฤษภาคม 2562 20,999
25 – 28 พฤษภาคม 2562 20,999
26 – 29 พฤษภาคม 2562 20,999
27 – 30 พฤษภาคม 2562 19,999
30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 20,999
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 20,999