โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

เปิดอ่าน : 1883 ครั้ง
แชร์ไปยัง


รหัสทัวร์ : SL003-ZGFUK

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ ตามรอยละคร "กลกิมโมโน"
  •  เริ่มต้น 21,999.-
  •  ญี่ปุ่น
  •  
  •   Thai Lion Air

กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

18 – 22 เมษายน 2562 23,999
19 – 23 เมษายน 2562 23,999
20 – 24 เมษายน 2562 23,999
11 – 15 พฤษภาคม 2562 23,999
15 – 19 พฤษภาคม 2562 23,999
16 – 20 พฤษภาคม 2562 25,999
22 – 26 พฤษภาคม 2562 23,999
23 – 27 พฤษภาคม 2562 23,999
24 – 28 พฤษภาคม 2562 23,999
25 – 29 พฤษภาคม 2562 23,999
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 21,999
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 21,999
05 – 09 มิถุนายน 2562 21,999
12 – 16 มิถุนายน 2562 21,999
19 – 23 มิถุนายน 2562 21,999
26 – 30 มิถุนายน 2562 21,999
03 – 07 กรกฎาคม 2562 22,999
10 – 14 กรกฎาคม 2562 22,999
24 – 28 กรกฎาคม 2562 22,999
31 ก.ค. – 04 ส.ค. 2562 22,999
07 – 11 สิงหาคม 2562 22,999
21 – 25 สิงหาคม 2562 22,999
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 22,999
04 – 08 กันยายน 2562 21,999
06 – 10 กันยายน 2562 22,999
11 – 15 กันยายน 2562 22,999
13 – 17 กันยายน 2562 22,999
18 – 22 กันยายน 2562 22,999
20 – 24 กันยายน 2562 22,999
25 – 29 กันยายน 2562 22,999
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 22,999