โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

เปิดอ่าน : 712 ครั้ง

KYUSHU SAGA SKI

รหัสทัวร์ : TG006-GHFUK

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
สักการะศาลเจ้าชื่อดัง ดาไซฟุ แห่งเมืองฟุกุโอกะ / เดินชิลชมหมู่บ้านยูฟุอิน ชมบ่อน้ำแร่สีสันแปลกตา จิโงคุเมงุริ / เยี่ยมชมศาลเจ้ายูโตคุอินาริ ติด 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น / สนุกกับลานสกี และ ถ่ายรูปสวยๆ กับ หิมะขาวโพลน / เพลิดเพลินช้อปปิ้ง ย่านดัง เท็นจิน , คาแนล ซิตี้ และ โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต / ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่นถึง 2 คืน
  •  เริ่มต้น 51,900.-
  •  ญี่ปุ่น
  •   5วัน 3คืน
  •   Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

- ออกเดินทางสู่สนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
- ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
- ศาลเจ้าดาไซฟุ วิหารเก่าแก่และมีผู้คนหลั่งไหลไปสักการะกันอย่างเนืองแน่น
- บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
- เที่ยวชมหมู่บ้านยูฟุอิน เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ เกี่ยวกับงานหัตถกรรม เป็นที่รวบรวมแบบบ้านต่างๆในประเทศญี่ปุ่น
- ชมจิโงคุเมงุริ ซึ่งประกอบไปด้วยบ่อน้ำแร่สีสันแปลกตาทั้งหมด 8 บ่อ
- บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- พักที่ BEPPU NEW TSURUTA HOTEL หรือเทียบเท่า
- ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
- ช้อปปิ้งที่ โทสุ พรีเมียม เอาท์เล็ท
- อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
- ชมศาลเจ้ายูโทกุอินาริ ศาลเจ้าใหญ่แห่งเมืองซากะ และยังเป็น 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในญี่ปุ่น
- บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
- พักที่ URESHINO ONSEN หรือเทียบเท่า
- ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
- สัมผัสความสนุกสนานกับกิจกรรม ถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี
- บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
- ช้อปปิ้ง CANAL CITY ห้างขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฟุกุโอกะ
- ช้อปปิ้งต่อที่ย่านการค้าที่มีชื่อเสียง เท็นจิน
- อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ HAKATA TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารภายในโรงแรม
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
11 - 15 มกราคม 2562 51,900
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 51,900
27 ก.พ. - 03 มี.ค. 2562 51,900