โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

เปิดอ่าน : 1965 ครั้ง

Sakura Festival Tokyo Fuji

รหัสทัวร์ : XJ012-ITNRT

ชมซากุระแบบจุใจที่คาวากูจิโกะและสวนอุเอโนะ / ชมเทศกาลงานไฟสุดอลังการที่หมู่บ้านเยอรมัน / ชมความสวยงามของงานเทศกาลดอกทิวลิปเมืองซากุระ / แช่ออนเซ็น / บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / BBQ Yakiniku
  •  เริ่มต้น 19,888.-
  •  ญี่ปุ่น
  •   4วัน 3คืน
  •   Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- เดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
- บริการอาหารกลางวันแบบ Set Box บนรถโค้ช
- วัดนาริตะ กราบนมัสการขอพรพระเพื่อสิริมงคล
- รับประทานอาหารค่ำ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น!!!
- อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น) เพื่อสุขภาพ
- พักที่ Alexander Hotel & Resort Yamanakako หรือระดับใกล้เคียงกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
- หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก หรือหมู่บ้านน้ำใส
- ชมซากุระริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ งานเทศกาลชมซากุระ Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom Festival
- สัมผัสประสบการณ์พิธีชงแบบญี่ปุ่น
- รับประทานอาหารกลางวัน Japanese Set
- ช้อปปิ้งย่านชินจูกุและ Laox Shinjuku
- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- วัดอาซากุสะ
- โตเกียวสกายทรี
- ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ
- รับประทานอาหารกลางวัน บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku
- ช้อปปิ้งที่ห้างไดเวอร์ซิตี้ ย่านโอไดบะ
- หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว งานประดับไฟ 1 ใน 3 งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคันโต จัดติดต่อกันมาปีนี้เป็นครั้งที่ 13 แล้ว โดยจะประดับหลอดไฟทั้งสิ้น 3 ล้านดวงจนพร่างพราวไปด้วยแสงสว่างทั่วทั้งบริเวณ ตั้งแต่กรุ๊ปเดินทางวันที่ 4 เม.ย. เป็นต้นไปจะเที่ยวสวนทิวลิปแทนงานไฟ ช่วงเช้าจะนำท่านเดินทางสู่เมืองซากุระ นำท่านชมงานงานเทศกาลทิวลิปแห่งเมืองซากุระ
- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- ช้อปปิ้งร้านดองกี้
- ช้อปปิ้งห้างอิอน นาริตะ
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
09 - 12 มีนาคม 2562 19,888
14 - 17 มีนาคม 2562 19,888
16 - 19 มีนาคม 2562 21,888
21 - 24 มีนาคม 2562 21,888
23 - 26 มีนาคม 2562 21,888
24 - 27 มีนาคม 2562 21,888
25 - 28 มีนาคม 2562 19,888
26 - 29 มีนาคม 2562 19,888
27 - 30 มีนาคม 2562 21,888
28 - 31 มีนาคม 2562 22,888
29 มี.ค. - 01 เม.ย. 2562 22,888
30 มี.ค. - 02 เม.ย. 2562 22,888
31 มี.ค. - 03 เม.ย. 2562 23,888
01 - 04 เมษายน 2562 23,888
02 - 05 เมษายน 2562 23,888
03 - 06 เมษายน 2562 23,888
04 - 07 เมษายน 2562 23,888
05 - 08 เมษายน 2562 25,888
06 - 09 เมษายน 2562 26,888
07 - 10 เมษายน 2562 25,888
08 - 11 เมษายน 2562 25,888
09 - 12 เมษายน 2562 25,888
10 - 13 เมษายน 2562 25,888
11 - 14 เมษายน 2562 29,888
12 - 15 เมษายน 2562 35,888
14 - 17 เมษายน 2562 35,888