โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

เปิดอ่าน : 980 ครั้ง

Snow Sakura Tokyo

รหัสทัวร์ : XJ011-ITNRT

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
ชมซากุระก่อนใครได้ที่ เมืองคาวาซุ / สนุกสานกับการเล่นหิมะ ที่ลานสกีฟูจิเท็น / ชมหมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก หรือหมู่บ้านน้ำใส / วัดเซนโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ / สัมผัสกับวัฒนธรรมการอาบน้ำของคนญี่ปุ่น ออนเซ็น / เมนูไม่ควรพลาดเมื่อมาญี่ปุ่นคือ ขาปูยักษ์
  •  เริ่มต้น 21,988.-
  •  ญี่ปุ่น
  •   4วัน 3คืน
  •   Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- เดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
- บริการอาหารบนเครื่อง
- เดินทางสู่วัดอาซากุสะ กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคำ
- เดินทางไปโอไดบะ ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอร์ซิตี้ ถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง
- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ Oiso Prince Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- ชมงาน Kwawazu Sakura Festival 2019 ชมซากุระเป็นที่แรกๆ ก่อนใครในญี่ปุ่น
- รับประทานอาหารกลางวัน
- ชม Mishima Skywalk สะพานแขวนแห่งใหม่ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น กับวิว 360°
- ชมหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก ชมบ่อน้ำที่แปดในโอชิโนะที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิ
- รับประทานอาหารค่ำ พร้อมขาปูยักษ์ไม่อั้น!!!
- อาบน้ำแร่ออนเซ็น
- พักที่ Fujisan Resort Hotel / Blancvert Fuji Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
- ลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท ตื่นเต้นกับการลื่นไถลด้วยสกีเลือกสนุกกับสโนว์บอร์ดหรือเลือกเพลิดเพลินกับการนั่งเลื่อนหิมะ
- รับประทานอาหารกลางวัน Japanese Seat
- สัมผัสประสบการณ์พิเศษพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
- ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว
- อาหารมื้อเย็นอิสระ ตามอัธยาศัย
- พักที่ The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- วัดนาริตะ
- ช้อปปิ้งร้านดองกี้
- ช้อปปิ้งห้างอิอนมอลล์
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
08 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 21,988
09 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 21,988
14 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 22,988
15 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 23,988
17 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 23,988
21 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 23,988
22 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 23,988
24 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 22,988
28 ก.พ. - 03 มี.ค. 2562 23,988
01 - 04 มีนาคม 2562 23,988
03 - 06 มีนาคม 2562 23,988
06 - 09 มีนาคม 2562 24,988
07 - 10 มีนาคม 2562 24,988