โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

เปิดอ่าน : 723 ครั้ง

TOKYO KAWAZU ซากุระในสายลมหนาว

รหัสทัวร์ : XW007-GSNRT

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
เล่นสกีสุดมันส์ ณ ลานสกีฟูจิเท็น / ช้อปสนั่นที่โกเทมบะ เอ้าท์เลท / ชมทุ่งดอกซากุระกว่า 8,000 ต้น ณ เมืองคาวาสึ / ช้อปปิ้งชินจุกุ เต็มเหนี่ยว / ใช้รถทุกวันไม่มีวันอิสระ
  •  เริ่มต้น 23,900.-
  •  ญี่ปุ่น
  •   5วัน 3คืน
  •   Nok Scoot
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง

- ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
- ผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
- ช้อปปิ้งที่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
- พักที่ FUJI SAN HOTEL หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น
- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เปิดประสบการณ์ใหม่กับพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
- เดินทางสู่เมืองคาวาซึ มีชื่อเสียงในเรื่องระยะเวลาเริ่มบานของดอกซากุระซึ่งเร็วที่สุดในแถบคันโต  ดอกซากุระของที่นี่สีชมพูมีขนาดใหญ่พิเศษ ที่ Kawazu นี้มีซากุระถึง 8,000 ต้น ช่วงเริ่มบานจะมีการจัดงาน “เทศกาลซากุระ Kawazu”
- ช้อปปิ้งที่อิออน นาริตะ มอลล์
- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ตลาดปลาซึกิจิ
- ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ
- อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
- ช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งชินจุกุ
- เข้าชม Tokyo German Village หรือโตเกียวโดอิสึมูระ เป็นธีมปาร์คในสไตล์หมู่บ้านเยอรมัน
- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- วัดนาริตะซัน ชินโชจิ
- เดินทางกลับสู่ปะเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 23,900
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 26,900
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 29,900
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 26,900
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 26,900
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 26,900
27 ก.พ. - 03 มี.ค. 2562 27,900
28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2562 27,900
01 - 05 มีนาคม 2562 27,900
06 - 10 มีนาคม 2562 27,900
07 - 11 มีนาคม 2562 27,900
08 - 12 มีนาคม 2562 27,900