โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

เปิดอ่าน : 1135 ครั้ง

HOKKAIDO มั่นแน่ว

รหัสทัวร์ : XJ006-GOHOK

ชมความสวยงามของหุบเขานรกจิโกกุดานิ ทักทายน้องหมีแห่งภูเขาไฟโชวะ ชินซัง / เดินช้อป เดินชิม เดินชิว คลองโอตารุ ที่แสนโรแมนติก / ช้อปปิ้งเต็มอิ่มไปกับหลายร้อยร้านค้าใน ทานุกิโคจิ และ ซูซูกิโนะ / พิเศษ!!! เมนูปู 3 ชนิดแบบไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด / บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด กับ Wi-Fi on Bus!!
  •  เริ่มต้น 26,999.-
  •  ญี่ปุ่น
  •   5วัน 3คืน
  •   Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น เกาะฮอกไกโด
- บริการอาหารร้อนบนเครื่อง

- เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น เกาะฮอกไกโด
- ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
- เดินทางสู่เมืองโนโบริเบ็ตซึ ชมหุบเขานรกจิโกกุดานิ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
- ชมภูเขาไฟโชวะซินซัง
- ชมสวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน
- เดินทางสู่เมืองซัปโปโร่ อิสระช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ
- อิสระช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ
- อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ทานูกิโคจิ หรือ ซูซูกิโนะ
- พักที่ SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
- ชมคลองโอตารุ ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ
- เดินชมนาฬิกาไอน้ำโบราณ
- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
- โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
- ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้
- บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พิเศษ เมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด!!
- แวะซื้อของฝากที่ร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึก
- ช้อปปิ้งที่ MITSUI OUTLET PARK SAPPORO
- อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ MITSUI OUTLET PARK SAPPORO
- พักที่ SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
- อิสระช้อปปิ้งย่านการค้าในเมืองซัปโปโร หรือเลือกอิสะท่องเที่ยวตามสถานต่างๆที่น่าสนใจ ภายในเมืองซัปโปโร่
- อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (หรือ SETBOX)
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
- บริการอาหารร้อนบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
03 - 07 เมษายน 2562 29,999
04 - 08 เมษายน 2562 29,999
05 - 09 เมษายน 2562 29,999
10 - 14 เมษายน 2562 32,999
11 - 15 เมษายน 2562 32,999
13 - 17 เมษายน 2562 35,999
14 - 18 เมษายน 2562 32,999
17 - 21 เมษายน 2562 28,999
18 - 22 เมษายน 2562 28,999
19 - 23 เมษายน 2562 28,999
25 - 29 เมษายน 2562 28,999
26 - 30 เมษายน 2562 26,999