โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

เปิดอ่าน : 1149 ครั้ง

ซุปตาร์ แฟนคลับ ตามกรี๊ด

รหัสทัวร์ : XJ089-TNHOK

อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน / ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี / ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ / ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ / สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ / ซิตี้ทัวร์เมืองซัปโปโร เยี่ยมชมหอนาฬิกา เยือนตึกเก่ารัฐบาล / สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด / ช้อปปิ้งจุใจ อิออน ทาวน์ ทานุกิโคจิ และ มิตซุยเอ้าท์เลท
  •  เริ่มต้น 29,888.-
  •  ญี่ปุ่น
  •   6วัน 4คืน
  •   Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง

- ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- ผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อย
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ป้อมโกเรียวคาคุ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ป้อมดาว 5 แฉก เพราะบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่รูปดาวเนื่องจากต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางปืนใหญ่นั่นเอง
- อิสระเดินเล่น ณ โกดังอิฐแดงริมน้ำ
- นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ  ภูเขาฮาโกดาเตะ
- อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
- พักที่ HAKODATE HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ
- ท่าเรือเมืองฮาโกดาเตะ หรือ ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมสวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน
- หุบเขานรกจิโกกุดานิ
- ช้อปปิ้งมิตชุยเอาท์เลท
- อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
- พักที่ SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองฟุราโน่ ชมความน่ารักของสุนัขลากเลื่อน ณ ลานสกีหิมะขาวโพลน อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี!!!
- เดินทางสู่ชิคิไซโนะโอกะ ลานสกีขนาดใหญ่ อิสระเพลิดเพลินกับการเล่นสกี, สโนโมบิล
- เดินทางสู่เมืองอาซาฮิคาว่า
- อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านราเมง
- หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า ที่ราเมนของที่นี่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ
- อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ณ อิออน ทาวน์
- พักที่ SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร
- ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
- ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ ตัวอาคารและหอนาฬิกาสร้างขึ้นจากไม้
- อิสระช้อปปิ้ง ดิวตี้ฟรี
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนู ชาบู บุฟเฟต์+ขาปู
- เดินทางสู่เมืองโอตารุ ชมคลองโอตารุ ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ
- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
- โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
- ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง
- ช้อปปิ้ง ณ ร้านสินค้ามือสอง ภายในร้านจะมีจำหน่ายสินค้าสภาพดี อาทิ กระเป๋า นาฬิกา รองเท้า และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้าน
- อิสระช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร
- อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ณ ทานุกิโคจิ
- พักที่ SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
04 - 09 มกราคม 2562 BUS1 29,888
04 - 09 มกราคม 2562 BUS2 29,888
05 - 10 มกราคม 2562 BUS1 29,888
05 - 10 มกราคม 2562 BUS2 29,888
06 - 11 มกราคม 2562 BUS1 29,888
06 - 11 มกราคม 2562 BUS2 29,888
07 - 12 มกราคม 2562 29,888
08 - 13 มกราคม 2562 BUS1 29,888
08 - 13 มกราคม 2562 BUS2 29,888
09 - 14 มกราคม 2562 BUS1 29,888
09 - 14 มกราคม 2562 BUS2 29,888
10 - 15 มกราคม 2562 BUS1 29,888
10 - 15 มกราคม 2562 BUS2 29,888
11 - 16 มกราคม 2562 BUS1 29,888
11 - 16 มกราคม 2562 BUS2 29,888
12 - 17 มกราคม 2562 BUS1 29,888
12 - 17 มกราคม 2562 BUS2 29,888
NEW 18 - 23 มีนาคม 2562 29,888
19 - 24 มีนาคม 2562 29,888
20 - 25 มีนาคม 2562 29,888
21 - 26 มีนาคม 2562 29,888
22 - 27 มีนาคม 2562 29,888
23 - 28 มีนาคม 2562 29,888
24 - 29 มีนาคม 2562 29,888
25 - 30 มีนาคม 2562 29,888