โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

เปิดอ่าน : 1170 ครั้ง

ซุปตาร์ เรือตัดน้ำแข็ง

รหัสทัวร์ : XJ090-TNHOK

สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ณ มอนเบทสึ / สัมผัสหิมะขาวโพลน กับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี เมืองซัปโปโร / ฟรี!!! ถ่ายรูปกับ สุนัขลากเลื่อน / ชมความน่ารัก พาเหรดนกเพนกวิน ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า / ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน / สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ / ช้อปปิ้งจุใจ มิตซุยเอ้าเลท ทานุกิโคจิ และ ซูซูกิโนะ
  •  เริ่มต้น 28,888.-
  •  ญี่ปุ่น
  •   6วัน 4คืน
  •   Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง 

- ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- ผ่านขั้นตอนศุลกากร
- ช้อปปิ้งที่มิตชุยเอาเล้ตท์
- อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ มิตซุยเอ้าเลท
- อิสระสนุกสนาน ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร Kokusai Ski Sapporo ลานสกีที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง
- หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า ราเมนของที่นี่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ
- อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านราเมง
- พักที่ SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองมอนเบ็ทสึ ลงเรือ Garinko II สีแดงจะวิ่งตัดทะเลน้ำแข็งออกไปนอกชายฝั่งทะเลโอคอทสก์ นำนักท่องเที่ยวไปชมก้อนน้ำแข็งที่ลอยมาจากขั้วโลกเหนือ ในช่วงปลายฤดูหนาวเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองฟุราโน่ ชมความน่ารักของสุนัขลากเลื่อน ณ ลานสกีหิมะขาวโพลน อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี!!!
- เดินทางสู่เมืองอาซาฮิคาว่า ช้อปปิ้ง ณ อิออน ทาวน์
- อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ณ อิอนทาวน์
- พักที่ SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า ชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน แบบใกล้ชิด  
- อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่เมืองโอตารุ ชมคลองโอตารุ ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ
- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
- โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
- ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง
- ช้อปปิ้ง ณ ร้านสินค้ามือสอง ภายในร้านจะมีจำหน่ายสินค้าสภาพดี อาทิ กระเป๋า นาฬิกา รองเท้า และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้าน
- ช้อปปิ้งที่ดิวตี้ฟรี
- อิสระช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนู ชาบู + ขาปูยักษ์
- พักที่ SMILE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง
- ชมสวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน
- ทะเลสาบโทยะ
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- หุบเขานรกจิโกกุดานิ
- อิสระช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ
- อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ซูซูกิโนะ
- พักที่ SMILE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
13 - 18 มกราคม 2562 30,888
14 - 19 มกราคม 2562 30,888
15 - 20 มกราคม 2562 30,888
16 - 21 มกราคม 2562 30,888
17 - 22 มกราคม 2562 30,888
18 - 23 มกราคม 2562 30,888
19 - 24 มกราคม 2562 30,888
20 - 25 มกราคม 2562 30,888
21 - 26 มกราคม 2562 30,888
22 - 27 มกราคม 2562 30,888
23 - 28 มกราคม 2562 30,888
24 - 29 มกราคม 2562 30,888
25 - 30 มกราคม 2562 30,888
26 - 31 มกราคม 2562 30,888
27 ม.ค. - 01 ก.พ. 2562 30,888
28 ม.ค. - 02 ก.พ. 2562 30,888
29 ม.ค. - 03 ก.พ. 2562 30,888
30 ม.ค. - 04 ก.พ. 2562 30,888
31 ม.ค. - 05 ก.พ. 2562 30,888
10 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 31,888
11 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 31,888
12 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 31,888
13 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 32,888
14 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 32,888
15 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 32,888
16 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 32,888
17 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 32,888
18 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 31,888
19 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 31,888
20 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 31,888
21 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 31,888
22 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 31,888
23 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 31,888
24 ก.พ. - 01 มี.ค. 2562 31,888
25 ก.พ. - 02 มี.ค. 2562 31,888
26 ก.พ. - 03 มี.ค. 2562 31,888
27 ก.พ. - 04 มี.ค. 2562 31,888
28 ก.พ. - 05 มี.ค. 2562 31,888
01 - 06 มีนาคม 2562 30,888
02 - 07 มีนาคม 2562 30,888
03 - 08 มีนาคม 2562 30,888
04 - 09 มีนาคม 2562 30,888
05 - 10 มีนาคม 2562 30,888
06 - 11 มีนาคม 2562 30,888
07 - 12 มีนาคม 2562 30,888
08 - 13 มีนาคม 2562 30,888
09 - 14 มีนาคม 2562 30,888
10 - 15 มีนาคม 2562 30,888
11 - 16 มีนาคม 2562 30,888
12 - 17 มีนาคม 2562 30,888
13 - 18 มีนาคม 2562 30,888
14 - 19 มีนาคม 2562 30,888
15 - 20 มีนาคม 2562 28,888
16 - 21  มีนาคม 2562 28,888
17 - 22  มีนาคม 2562 BUS1 28,888
16 - 21  มีนาคม 2562 BUS2 28,888