โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

เปิดอ่าน : 667 ครั้ง

คิดถึงจัง ใบไม้หลากสี HOKKAIDO

รหัสทัวร์ : XJ033-GSCTS

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
หุบเขานรก จิโกกุดานิ / สวนหมีโชวะชินซัง ปาร์ค / นั่งกระเช้าอุสุซัง สู่ ภูเขาไฟอุสึ / ทะเลสาบโทยะ / เขื่อนโฮเฮเคียว / สะพานแขวนฟุตามิ / คลองโอตารุ / พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว / พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี / ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด / หอนาฬิกาซัปโปโร
  •  เริ่มต้น 29,999.-
  •  ญี่ปุ่น
  •   5วัน 3คืน
  •   Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

- เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
- เดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ตสึ
- หุบเขานรก จิโกกุดานิ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- สวนหมีโชวะชินซัง ปาร์ค
- นั่งกระเช้าอุสุซัง สู่ ภูเขาไฟอุสึ ชมภูเขาไฟโชวะชินซัน
- ทะเลสาบโทยะ
- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ KARAKSA HOTEL หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองโจซังเค            
- เขื่อนโฮเฮเคียว เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงที่ขึ้นชื่ออย่างมาก
- สะพานแขวนฟุตามิ เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันงดงามจากทั้ง 2 ฟากฝั่ง 
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร        
- ชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุ อันสวยงามน่าประทับใจ
- เดินเล่นชมความสวยงามน่ารักของ ถนนคนเดิน คลองโอตารุ
- พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว โดยการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทำให้เครื่องแก้วที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่างกัน
- เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี สามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
- ช้อปปิ้งยังห้างสรรพสินค้า ห้างอิออนพลาซ่า
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ 
- พักที่ KARAKSA HOTEL หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
- หอนาฬิกาซัปโปโร
- ตลาดปลานิโจ
- โรงงานช็อกโกแลต อิชิยะ
- ร้านค้า Duty Free
- พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร
- ช้อปปิ้งที่ย่านเก่า ทานุกิโคจิ
- อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ KARAKSA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
- บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
08 – 12 กันยายน 2561 29,999
15 – 19 กันยายน 2561 31,999
22 – 26 กันยายน 2561 31,999
06 – 10 ตุลาคม 2561 32,999
13 – 17 ตุลาคม 2561 35,999
20 – 24 ตุลาคม 2561 36,999
21 – 25 ตุลาคม 2561 37,999