โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

เปิดอ่าน : 1174 ครั้ง

MAVEL OF SNOW MONKEY

รหัสทัวร์ : JL003-ZGNGO

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
Unseen ชมลิงแช่ออนเซ็น / ช้อปปิ้งจุใจ โทคิพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต / เยือนเมืองเก่า หมู่บ้านชิราคาวาดกะ / พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง / วัดเซ็นโทจิ / ปราสาทมัสสึโมโต้ / ศาลเจ้าโอสึคันนง / ทะเลสาบสุวะ
  •  เริ่มต้น 37,900.-
  •  ญี่ปุ่น
  •   5วัน 3คืน
  •   Japan Airlines
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

- เหินฟ้าสู่สนามบินนาโกย่า
- บริการอาหารบนเครื่อง
- เที่ยวชมเมืองทาคายาม่า ที่ได้ชื่อว่า“ลิตเติ้ลเกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว
- หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมสถานที่สำคัญเมื่อครั้งอดีตที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า
- เดินชมเขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ 
- บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
- พักที่ NAGANO TOKYO REI HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

- บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
- วัดเซ็นโกจิ ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น มาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ JIGOKUDANI MONKEY PARK ชมลิงแช่ออนเซ็น กลางบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติอยางใกล้ชิดริมขอบสระ
- เก็บภาพประทับใจด้านหน้า ปราสาทมัตซึโมโต้
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นยากินิคุ
- พักที่ PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
- เก็บภาพประทับใจกับชมทะเลสาบสุวะ เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในชินชู
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ศาลเจ้าโอสึคันนง
- ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมที่โทคิพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ โรงแรม  SPRING SUNNY NAGOYA TOKONAME หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
- บริการอาหารบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
04 – 08 ธันวาคม 2561 39,900
08 – 12 ธันวาคม 2561 37,900
12 – 16 ธันวาคม 2561 37,900
19 – 23 ธันวาคม 2561 37,900