โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

เปิดอ่าน : 1122 ครั้ง

TOKYO SNOW RAINBOW NEW YEAR

รหัสทัวร์ : TG11A-JLNRT

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
เล่นสกีและเที่ยวครบทั้ง 9 ไฮไลท์ / เที่ยวเต็ม ไม่มี Freeday / แช่ออนเซ็ฯ / บุฟเฟ่ต์ขาปูยักต์ / Asakura sensoji / พิพิธภัณฑ์ราเมง / พระใหญ่ไดบุตสึ
  •  เริ่มต้น 52,888.-
  •  ญี่ปุ่น
  •   6วัน 3คืน
  •   Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- ออกเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ ณ ประเทศญี่ปุ่น
- บริการอาหารบนเครื่อง

- เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุสะ
- ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ปิ้งย่างยากินิกุแบบญี่ปุ่น
- ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ทะเลสาบทีเป็นจุดชมวิวฟูจิที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง
- ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ ชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูงเปิดให้บริการทุกวันตลอดทั้งปี
- ช้อปปิ้งที่โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลต
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
- พักที่ FUJISAN GARDEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
- ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางไปฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท เพลิดเพลินกับการเล่นกระดานเลื่อนกับลานหิมะขาวโพลนและยังมีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย กรณีที่ลานสกีไม่เปิดให้บริการ ทางทัวร์ขอสงวนสิทธิ์นำพาทุกท่านเดินทางไปยังหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู JAPANESE SET
- สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
- ล่องเรือทะเลสาบอาชิ กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น
- อิสระย่านช้อปปิ้งชินจุกุ
- อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
- พักที่ TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า

 

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- พิพิธภัณฑ์ราเมนชินโยโกฮาม่า รวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับราเมง
- บริการอาหารกลางวัน เมนูราเมน
- เดินทางสู่ เมืองคามาคุระ
- พระใหญ่ไดบุทสึ ซึ่งเป็นรูปปั้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่น
- ช้อปปิ้งที่ มิตซุย เอ้าท์เลท โยโกฮาม่า เบย์ไซต์
- อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า

 

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- อิสระช็อปปิ้งย่านฮาราจูกุ
- ศาลเจ้าเมจิ
- อิสระเลือกรับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย
- ช้อปปิ้งที่ย่านโอไดบะ ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้โตเกียว
- เดินทางสู่สนามบิน

- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
- บริการอาหารบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
26 - 31 ธันวาคม 2561 52,888
29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2561 55,888