โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

เปิดอ่าน : 1623 ครั้ง

HAPPY HOKKAIDO สกี ฟินเว่อร์

รหัสทัวร์ : XJB01-HYHOK

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า / สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า / shikisai no ลานสกี พาโนราม่า / คลองโอตารุ / พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี / นาฬิกาไอน้ำโบราณ
  •  เริ่มต้น 19,999.-
  •  ญี่ปุ่น
  •   5วัน 3คืน
  •   Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเชะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น

- เดินทางสู่หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า ที่ราเมนของที่นี่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ
- อิสระอาการกลางวันตามอัธยาศัย ด้วย เมนู ราเมน
- สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
- ช้อปปิ้ง ณ อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่า
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
- พักที่ Art Hotel Asahikawa  หรือเทียบเท่า
- สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นโดยแท้กับ การแช่ออนเช็นธรรมชาติ ผ่านความร้อนใต้พิภพ

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- shikisai no ลานสกี พาโนราม่า ที่รวมกิจกรรมทางสกี หลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
- อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่เมืองโอตารุ ชมคลองโอตารุ
- ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
- นาฬิกาไอน้ำโบราณ
- โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
- เดินทางสู่ DUTY FREE อิสระเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีทั้ง เสื้อผ้า น้ำหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย
- ชมสาธิตการชงชาแบบญี่ปุ่น 
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์ขาปู
- พักที่ T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
- อิสระเต็มวัน เดินทางท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และช้อปปิ้งได้อย่างเต็มอิ่ม
- อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และเย็น
- พักที่ T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
 01 - 05 พฤศจิกายน 2561 25,999
 02 - 06 พฤศจิกายน 2561 25,999
 03 - 07 พฤศจิกายน 2561 25,999
 04 - 08 พฤศจิกายน 2561 23,456
 05 - 09 พฤศจิกายน 2561 24,567
 06 - 10 พฤศจิกายน 2561 25,999
 07 - 11 พฤศจิกายน 2561 25,999
 08 - 12 พฤศจิกายน 2561 25,999
 09 - 13 พฤศจิกายน 2561 25,999
 10 - 14 พฤศจิกายน 2561 25,999
 11 - 15 พฤศจิกายน 2561 23,456
 12 - 16 พฤศจิกายน 2561 24,567
 13 - 17 พฤศจิกายน 2561 25,999
 14 - 18 พฤศจิกายน 2561 25,999
 15 - 19 พฤศจิกายน 2561 25,999
 16 - 20 พฤศจิกายน 2561 25,999
 17 - 21 พฤศจิกายน 2561 25,999
 18 - 22 พฤศจิกายน 2561 23,456
 19 - 23 พฤศจิกายน 2561 24,567
 20 - 24 พฤศจิกายน 2561 25,999
 21 - 25 พฤศจิกายน 2561 25,999
 22 - 26 พฤศจิกายน 2561 25,999
 23 - 27 พฤศจิกายน 2561 25,999
 24 - 28 พฤศจิกายน 2561 25,999
 25 - 29 พฤศจิกายน 2561 23,456
 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 24,567
 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2561 27,999
 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2561 27,999
 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2561 27,999
 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 2561 27,999
 01 - 05 ธันวาคม 2561 29,999
 02 - 06 ธันวาคม 2561 29,999
 03 - 07 ธันวาคม 2561 29,999
 04 - 08 ธันวาคม 2561  ̶3̶0̶,̶9̶9̶9̶  23,999
 05 - 09 ธันวาคม 2561 30,999
 06 - 10 ธันวาคม 2561 33,999
 07 - 11 ธันวาคม 2561  ̶3̶2̶,̶9̶9̶9̶  19,999
 08 - 12 ธันวาคม 2561 31,999
 09 - 13 ธันวาคม 2561 30,999
 10 - 14 ธันวาคม 2561 30,999
 11 - 15 ธันวาคม 2561 30,999
 12 - 16 ธันวาคม 2561 30,999
 13 - 17 ธันวาคม 2561 29,999
 14 - 18 ธันวาคม 2561 29,999
 15 - 19 ธันวาคม 2561 29,999
 16 - 20 ธันวาคม 2561 28,999
 17 - 21 ธันวาคม 2561 28,999
 18 - 22 ธันวาคม 2561 29,999
 19 - 23 ธันวาคม 2561 29,999
 20 - 24 ธันวาคม 2561 30,999
 21 - 25 ธันวาคม 2561 33,999
 22 - 26 ธันวาคม 2561 33,999
 23 - 27 ธันวาคม 2561 33,999
 24 - 28 ธันวาคม 2561 33,999
 25 - 29 ธันวาคม 2561 33,999
 26 - 30 ธันวาคม 2561 33,999
 27 - 31 ธันวาคม 2561 34,999
 28 ธ.ค. -  01 ม.ค. 2562 37,999
 29 ธ.ค. -  02 ม.ค. 2562 38,999
 30 ธ.ค. -  03 ม.ค. 2562 38,999
 31 ธ.ค. -  04 ม.ค. 2562 33,999
 01 - 05 มกราคม 2562 33,999
 02 - 06 มกราคม 2562 33,999
 03 - 07 มกราคม 2562 33,999
 04 - 08 มกราคม 2562 29,999
 05 - 09 มกราคม 2562 29,999
 06 - 10 มกราคม 2562 27,999
 07 - 11 มกราคม 2562 28,999
 08 - 12 มกราคม 2562 29,999
 09 -  13 มกราคม 2562 29,999
 10 - 14 มกราคม 2562 29,999
 11 - 15 มกราคม 2562 29,999
 12 - 16 มกราคม 2562 29,999
 13 - 17 มกราคม 2562 27,999
 14 - 18 มกราคม 2562 28,999
 15 - 19 มกราคม 2562 29,999
 16 - 20 มกราคม 2562 29,999
 17 - 21 มกราคม 2562 29,999
 18 - 22 มกราคม 2562 29,999
 19 - 23 มกราคม 2562 29,999
 20 - 24 มกราคม 2562 27,999
 21 - 25 มกราคม 2562 28,999
 22 - 26 มกราคม 2562 29,999
 23 - 27 มกราคม 2562 29,999
 24 - 28 มกราคม 2562 29,999
 25 - 29 มกราคม 2562 29,999
 26 - 30 มกราคม 2562 29,999
 27 - 31 มกราคม 2562 29,999
 28 ม.ค. - 01 ก.พ. 2562 29,999
 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 2562 30,999
 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2562 31,999
 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2562 32,999
 01 - 05 กุมภาพันธ์ 2562 34,999
 02 - 06 กุมภาพันธ์ 2562 34,999
 03 - 07 กุมภาพันธ์ 2562 33,999
 04 - 08 กุมภาพันธ์ 2562 33,999
 05 - 09 กุมภาพันธ์ 2562 34,999
 06 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 34,999
 07 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 34,999
 08 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 34,999
 09 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 29,999
 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 29,999
 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 29,999
 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 29,999
 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 29,999
 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 29,999
 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 31,999
 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 31,999
 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 31,999
 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 31,999
 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 31,999
 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 29,999
 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 29,999
 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 29,999
 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 29,999
 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 28,999
 25 ก.พ. -  01 มี.ค. 2562 27,999
 26 ก.พ. -  02 มี.ค. 2562 28,999
 27 ก.พ. -  03 มี.ค. 2562 28,999
 28 ก.พ. -  04 มี.ค. 2562 28,999