โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

เปิดอ่าน : 1529 ครั้ง

OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า

รหัสทัวร์ : MM012-TNOKA

เปิดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น / สัมผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว ณ ปราสาทชูริ / ชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ / เที่ยวสวนเมืองร้อน ณ สวนสัปปะรดนาโกะ / สูดกลิ่นอายทะเลญี่ปุ่น ณ ผามันซาโมะ / สัมผัสวิถีชีวิตชาวริวกิว ณ โอกินาว่า เวิลด์ / ชมกรรมวิธีการผลิตแก้ว สินค้าท้องถิ่น ณ โรงงานแก้ว
  •  เริ่มต้น 19,888.-
  •  ญี่ปุ่น
  •   4วัน 2คืน
  •   Peach Airlines
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

- ออกเดินทางสู่ ณ สนามบินนาฮะ โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น
- เดินทางสู่ผามันซาโมะ ผาหินที่สูงชันกว่า 30 เมตร มีลักษณะคล้ายงวงช้างหันหน้าสู่ทะเลจีน เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโอกินาว่า
- แวะชมร้านโอกาชิ โกเตน ร้านขายขนมที่มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงมาก เพราะใช้วัตถุดิบธรรมชาติท้องถิ่นล้วนๆ ไม่ว่าจะเป็นมันม่วงรสหวาน น้ำตาลทรายแดง และสับปะรด
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมสวนสับปะรดนาโกะ สินค้าเกษตรที่มีอยู่บนเกาะโอกินาว่า เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผลิตจากสับปะรด เช่น ไวน์ น้ำผลไม้ เค้ก ช็อคโกแลต สับปะรดอบแห้ง
- ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ไฮไลท์!!! ของการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้คือแท็งก์น้ำคุโรชิโอะ ซึ่งเป็นหนึ่งในแท็งก์น้ำที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งภายในนั้นเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตในทะเลแถบโอกินาว่าที่หลากหลาย
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ RESONEX HOTELS หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ปราสาทชูริ ปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมของชาวริวกิว ซึ่งเป็นที่ประทับของกษัตริย์โชเอ็ง ในสมัยราชวงศ์โช
- ช้อปปิ้งอาชิบิน่า เอาท์เลท มอลล์ เป็นเอ้าท์เลทขนาดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโอกินาวา
- อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
- ชมถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด ซึ่งเป็นถ้ำหินงอก และหินย้อยสวยงามอยู่ภายใต้ผืนดินที่ลึกกว่า 30 เมตร ภายในได้จัดสร้างทางเดินเพื่อให้สามารถชมความงาม ของถ้ำ ที่ยาวกว่า 700 เมตร
- ชมโรงงานแก้ว Glass Factory ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแหลมทางตอนใต้ของเกาะโอกินาวาโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตเครื่องแก้วที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด
- ช้อปปิ้งที่ ย่านถนนโคคุไซโดริ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอกินาว่า ที่ชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกันเป็นอย่างมาก
- อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
- พักที่ RESONEX HOTELS หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- มุ่งหน้าสู่ อเมริกัน วิลเลจ American Village ตั้งอยู่ในเมืองที่มีชื่อว่า ชาตัง อยู่ตอนกลางของโอกินาวา สร้างเลียนแบบแหล่งช้อปปิ้งย่านซานดิเอโก้ในประเทศสหรัฐอเมริกา
- อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
- ช้อปปิ้งอิออน มอลล์ Aeon Mall Okinawa

- เดินทางกลับสู่กรุงเทพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง ราคา
31 ม.ค. - 03 ก.พ. 2562 19,888
01 - 04 กุมภาพันธ์ 2562 19,888
08 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 19,888
21 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 19,888
22 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 19,888
28 ก.พ. - 03 มี.ค. 2562 19,888
01 - 04 มีนาคม 2562 19,888
07 - 11 มีนาคม 2562 19,888
08 - 11 มีนาคม 2562 19,888
14 - 17 มีนาคม 2562 19,888
15 - 18 มีนาคม 2562 19,888
21 - 24 มีนาคม 2562 18,888