โปรแกรมทัวร์โอกินาว่า

ทัวร์ญี่ปุ่น,โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น ชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอูมิ
เที่ยวสวนเมืองร้อน ณ สวนสัปปะรดนาโกะ 
สูดกลิ่นอายทะเลญี่ปุ่น ณ ผามันซาโมะ
19,888.-

MM14
ระยะเวลา
เดินทาง
ต.ค. 2562

โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น ชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอูมิ เที่ยวสวนเมืองร้อน ณ สวนสัปปะรดนาโกะ สูดกลิ่นอายทะเลญี่ปุ่น ณ ผามันซาโมะ

ทั้งหมด 1 โปรแกรม