โปรแกรมทัวร์โอกินาว่า

ทัวร์ญี่ปุ่น,เปิดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น / สัมผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว ณ ปราสาทชูริ / ชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ / Wifi บนบัส
19,888.-

OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาค 8

 
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
เดินทาง
มิ.ย.-ต.ค. 2561

เปิดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น / สัมผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว ณ ปราสาทชูริ / ชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ / Wifi บนบัส

ทั้งหมด 1 โปรแกรม