โปรแกรมทัวร์ฟุกุโอกะ

ทัวร์ญี่ปุ่น,เพลิดเพลินกับความน่ารักสไตล์ยุโรปของเมืองยูฟุอิน
ชมบ่อน้ำพุร้อน หรือ บ่อนรก ความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์
21,888.-

SL03
ระยะเวลา
เดินทาง
ต.ค. 2562

เพลิดเพลินกับความน่ารักสไตล์ยุโรปของเมืองยูฟุอิน ชมบ่อน้ำพุร้อน หรือ บ่อนรก ความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์

ทัวร์ญี่ปุ่น,
19,999.-

ZFUK02
ระยะเวลา
เดินทาง
ต.ค. 2562

ทัวร์ญี่ปุ่น,สัมผัสน้ำแร่ออนเซนธรรมชาติที่ที่สุด ณ เมืองเบปปุ 
ขอพรกับรูปหล่อวัวเทพเจ้า ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ 
สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้าน OTOP ของญี่ปุ่น ณ หมู่บ้านยูฟูอิน
 อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
23,999.-

ZFUK01
ระยะเวลา
เดินทาง
ต.ค. 2562

สัมผัสน้ำแร่ออนเซนธรรมชาติที่ที่สุด ณ เมืองเบปปุ ขอพรกับรูปหล่อวัวเทพเจ้า ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้าน OTOP ของญี่ปุ่น ณ หมู่บ้านยูฟูอิน อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ทั้งหมด 3 โปรแกรม