โปรแกรมทัวร์นาโกย่า

ทัวร์ญี่ปุ่น,☃️เดินเที่ยว หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
☃️ชมความสวยงามปราสาทมัทสึโมโตะ
☃️ชมความน่ารักลิงแช่ออนเซ็น
☃️สุดฟินส์ ลานสกี ฟูจิเท็น
28,999.-

NGO05
ระยะเวลา
เดินทาง
ธ.ค.-มี.ค. 2563

☃️เดินเที่ยว หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ☃️ชมความสวยงามปราสาทมัทสึโมโตะ ☃️ชมความน่ารักลิงแช่ออนเซ็น ☃️สุดฟินส์ ลานสกี ฟูจิเท็น

ทัวร์ญี่ปุ่น,ทาคายาม่า-เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ 
หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
ลานสกี WASHIGATAKE 
วัดเซนโคจิ ชมลิงแช่ออนเซ็น
29,899.-

NGO02
ระยะเวลา
เดินทาง
ธ.ค. 2563

ทาคายาม่า-เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ลานสกี WASHIGATAKE วัดเซนโคจิ ชมลิงแช่ออนเซ็น

ทัวร์ญี่ปุ่น,☃️เดินเที่ยว หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
☃️ชมความสวยงามปราสาทมัทสึโมโตะ
☃️ชมความน่ารักลิงแช่ออนเซ็น
☃️สุดฟินส์ ลานสกี ฟูจิเท็น
19,999.-

NGO03
ระยะเวลา
เดินทาง
ธ.ค.-มี.ค. 2562

☃️เดินเที่ยว หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ☃️ชมความสวยงามปราสาทมัทสึโมโตะ ☃️ชมความน่ารักลิงแช่ออนเซ็น ☃️สุดฟินส์ ลานสกี ฟูจิเท็น

ทัวร์ญี่ปุ่น,ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
เยือนลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า
สัมผัสเมืองมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาว่า
20,888.-

XJ154
ระยะเวลา
เดินทาง
มี.ค.-เม.ย. 2563

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยือนลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า สัมผัสเมืองมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาว่า

ทัวร์ญี่ปุ่น,ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซนท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน
อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
23,888.-

XJ141
ระยะเวลา
เดินทาง
พ.ย.-ธ.ค. 2562

ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซนท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

ทัวร์ญี่ปุ่น,  สัมผัสความงามหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 
ท้าทายกิจกรรมสุดมันส์ ณ ลานกิจกรรมหิมะ ช้อปิ้งจุใจ ณ ย่านดัง ชินไซบาชิ
24,999.-

ZNGO10
ระยะเวลา
เดินทาง
ม.ค.-มี.ค. 2563

สัมผัสความงามหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ท้าทายกิจกรรมสุดมันส์ ณ ลานกิจกรรมหิมะ ช้อปิ้งจุใจ ณ ย่านดัง ชินไซบาชิ

ทัวร์ญี่ปุ่น,
25,999.-

ZNGO09
ระยะเวลา
เดินทาง
ธ.ค. 2562

ทั้งหมด 7 โปรแกรม