โปรแกรมทัวร์จีน

เปิดอ่าน : 3357 ครั้ง
แชร์ไปยัง


SHANGHAI ขี่พายุทะลุฟ้า

รหัสทัวร์ : XW002-GSPVG

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
  •  เริ่มต้น 9,989.-
  •  จีน
  •   5วัน 3คืน
  •   Nok Scoot

กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

20 – 24 มีนาคม 62 9,989
27 – 31 มีนาคม 62 10,989
03 – 07 เมษายน 62 14,989
04 – 08 เมษายน 62 14,989
09 – 13 เมษายน 62 15,989
10 – 14 เมษายน 62 16,989
11 – 15 เมษายน 62 17,989
17 – 21 เมษายน 62 12,989
24 – 28 เมษายน 62 12,989
01 – 05 พฤษภาคม 62 14,989
08 – 12 พฤษภาคม 62 12,989
15 – 19 พฤษภาคม 62 14,989
16 – 20 พฤษภาคม 62 14,989
22 – 26 พฤษภาคม 62 12,989
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62 12,989
05 – 09 มิถุนายน 62 11,989
12 – 16 มิถุนายน 62 11,989
19 – 23 มิถุนายน 62 11,989
26 – 30 มิถุนายน 62 11,989
03 – 07 กรกฎาคม 62 11,989
10 – 14 กรกฎาคม 62 14,989
11 – 15 กรกฎาคม 62 14,989
14 – 18 กรกฎาคม 62 14,989
17 – 21 กรกฎาคม 62 12,989
24 – 28 กรกฎาคม 62 14,989
25 – 29 กรกฎาคม 62 14,989
31 ก.ค. – 04 ส.ค. 62 12,989
07 – 11 สิงหาคม 62 14,989
08 – 12 สิงหาคม 62 14,989
14 – 18 สิงหาคม 62 12,989
21 – 25 สิงหาคม 62 12,989
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 62 12,989
04 – 08 กันยายน 62 12,989
11 – 15 กันยายน 62 12,989
18 – 22 กันยายน 62 12,989
25 – 29 กันยายน 62 12,989
16 – 20 ตุลาคม 62 13,989
17 – 21 ตุลาคม 62 13,989
20 – 24 ตุลาคม 62 14,989
21 – 25 ตุลาคม 62 14,989
23 – 27 ตุลาคม 62 15,989
24 – 28 ตุลาคม 62 15,989
27 – 31 ตุลาคม 62 13,989