โปรแกรมทัวร์จีน

เปิดอ่าน : 1353 ครั้ง

คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน

รหัสทัวร์ : 8L014-ITKMG

คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน / ชมความงาม ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ บนความสูงกว่า 4,223 เมตร / สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง / ขอพร ณ วัดหยวนทง วัดเก่าแก่อายุกว่าพันปีของมณฑลยูนนาน / สัมผัสมนตร์เสน่ห์แห่งอดีต เมืองโบราณกวนตู้
  •  เริ่มต้น 9,888.-
  •  จีน
  •   4วัน 3คืน
  •   Lucky Air
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิง
- พักที่ HUI SHANG INTER HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองถานเตี้ยน ขึ้นชมภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองตงชวน ชมแผ่นดินสีแดง พื้นแผ่นดินที่เป็นเนื้อดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอื่นๆในเนื้อดิน จึงทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นทัศนียภาพที่สวยงาม
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ HONG TU YIN XIANG HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมสวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง ถือเป็นน้ำตกฝีมือ มนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษอาหารกวางตุ้ง
- ร้านบัวหิมะ
- แวะชมหยกจีน
- อิสระช้อปปิ้งที่ถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมีซุ้มประตูม้าทอง และซุ้มประตูไก่หยก
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เข้าชมวัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษสุกี้เห็ด
- เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งการค้า แหล่งซ้อปปิ้งเสื้อผ้าอาหารพื้นเมือง
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
07 - 10 มีนาคม 2562 10,888
14 - 17 มีนาคม 2562 10,888
21 - 24 มีนาคม 2562 10,888
25 - 28 มีนาคม 2562 11,888
28 - 31 มีนาคม 2562 11,888
03 - 06 เมษายน 2562 11,888
04 - 07 เมษายน 2562 11,888
06 - 09 เมษายน 2562 12,888
13 - 16 เมษายน 2562 16,888
14 - 17 เมษายน 2562 15,888
18 - 21 เมษายน 2562 11,888
24 - 27 เมษายน 2562 9,888
25 - 28 เมษายน 2562 11,888
01 - 04 พฤษภาคม 2562 9,888
02 - 05 พฤษภาคม 2562 10,888