โปรแกรมทัวร์จีน

เปิดอ่าน : 921 ครั้ง

กุ้ยหลิน ปลานึ่งซีอิ๊ว ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง

รหัสทัวร์ : CZ005-DDKWL

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
กุ้ยหลิน / เขางวงช้าง / เขาเหยาซาน(นั่งกระเช้า) / สวนฉวนซาน / ถ้ำเขาทะลุ / เขาเซียงกง / หยางซั่ว / ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) / ประตูโบราณกูหนานเหมิน / ต้นไทรพันปี / ตลาดใต้ดิน / ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
  •  เริ่มต้น 12,899.-
  •  จีน
  •   5วัน 4คืน
  •   China Southern
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- เหิรฟ้าสู่เมืองกุ้ยหลิน ประเทศจีน
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ VIENNA HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมเขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน
- ร้านนวดเท้า
- ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อบัวหิมะ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- นั่งกระเช้า ขึ้นสู่เขาเหยาซาน ที่สูงที่สุดซึ่งอยู่ชานเมืองกุ้ยหลิน ชมทัศนียภาพทั่วเมืองกุ้ยหลินอันสวยงาม
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง
- ชมโชว์มิราจ ประทับใจกับเพลงหลิวซานเจี่ย ในภาพยนตร์ มนต์รักชาวเรือ
- พักที่ VIENNA HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมสวนฉวนซาน เป็นสวนจีนโบราณตั้งอยู่ในเมืองกุ้ยหลินฝั่งตะวันออกของแม่น้ำหลีเจียงภายในถ้ำ
- ชมถ้ำเขาทะลุ ภายในมีหินงอกหินย้อย
- ร้านหมอนยางพารา
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! อาหารฮ่องเต้
- เขาเซียงกง ชมวิวแม่น้ำหลีเจียงจากบนเขานี้ สามารถเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม
- เดินทางสู่เมืองหยางซั่ว อิสระเดินเล่นหรือช้อบปิ้งตามอัธยาศัยที่ถนนฝรั่ง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ปลาตุ๋นเบียร์
- พักที่ XIN FU AN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ
- ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) ชมความงามของแม่น้ำหลีเจียงที่สวยงามใส
- เดินทางกลับสู่เมืองกุ้ยหลิน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เผือกอบน้ำผึ้ง
- ร้านผ้าไหม
- ชมประตูโบราณกูหนานเหมิน ตั้งอยู่ที่ริมทะเลสาบหยงหู
- ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและชมต้นไทรพันปี
- อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน ใจกลางเมืองกุ้ยหลินพบกับสินค้าต่างๆ หลากหลายชนิด
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- ชมและถ่ายรูปเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
- พักที่ VIENNA HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้าแบบชุด
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
21 - 25 พฤศจิกายน 2561 12,899
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 12,899
06 - 10 มีนาคม 2562 12,899