โปรแกรมทัวร์จีน

เปิดอ่าน : 859 ครั้ง

T-SUD GUILIN HEAVEN ON EARTH

รหัสทัวร์ : CZ003-ZGKMI

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
กุ้ยหลินเมืองสวรรค์ ชมนาขั้นบันไดสันหลังมังกร / นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน / ชมวิวสายน้ำและขุนเขาที่เซียงกง / เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง / หยางซั่ว / ศาลาเซียวเหยา / ถนนโบราณตงซี ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง / เมนุพิเศษ เผือกคริสตัล, ปลาแช่เบียร์
  •  เริ่มต้น 13,999.-
  •  จีน
  •   6วัน 5คืน
  •   China Southern
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- เหินฟ้าสู่เมืองกุ้ยหลิน ประเทศจีน
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่ภูเขาเหยาซาน นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองกุ้ยหลิน
- ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมสวนฉวนซาน ซึ่งเป็นสวนจีนโบราณที่ตั้งอยู่ในเมืองกุ้ยหลินฝั่งตะวันออกของแม่น้ำหลีเจียง
- ชมถ้ำทะลุ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินย้อย
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ชิมเมนูพิเศษ!! เผือกคริสตัล
- พักที่ GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
- ชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOW

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
- เดินทางสู่เมืองหลงเซิน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมนาขั้นบันไดหลงจี๋ นาขั้นบันได ที่แลดูเหมือนกับมังกรเลื้อยรอบเนินเขา
- ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวเผ่าท้องถิ่นของ หมู่บ้านชาวจ้วง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ชมเขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน
- เดินทางสู่เมืองหยางซั่ว
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เขาเซียงกง  ชมวิวแม่น้ำหลีเจียงจากบนเขานี้ ถ้าอากาศเป็นใจ สามารถเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม
- อิสระท่านเที่ยวชม ถนนฝรั่งเมืองหยางซั่ว
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ชิมเมนูพิเศษ!! ปลาแช่เบียร์
- พักที่ XI JIE KOU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง
- ร้านผ้าไหม
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางกลับสู่กุ้ยหลิน
- ชมศาลาเซียวเหยา ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหลีเจียง เป็นศาลาโบราณหนึ่งในสี่แห่งที่มีชื่อเสียงของจีน
- อิสระช้อบปิ้งที่ถนนโบราณตงซี  หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ซอยตงซี ซึ่งมีอายุประมาณ 300 กว่าปี
- ชมและถ่ายรูปกับเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง เพื่อเป็นสิริมงคล
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์อาหารพื้นเมือง
- พักที่ GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย

- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
08 - 13 พฤศจิกายน 2561 15,999
29 พ.ย. - 04 ธ.ค. 2561 16,999
13 - 18 ธันวาคม 2561 15,999
14 - 19 ธันวาคม 2561  ̶1̶4̶,̶9̶9̶9̶  13,999
17 - 22 มกราคม 2562 15,999
24 - 29 มกราคม 2562 15,999