โปรแกรมทัวร์จีน

เปิดอ่าน : 677 ครั้ง

ELEGANT OF ZHANGJIAJIE

รหัสทัวร์ : CZ020-ZGCSX

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
สัมผัสความงามสวยงามของสะพานแก้ว / นั่งกระเช้าชมวิวยาวที่สุดในโลกสู่เขาเทียนเหมินซาน / แกรนด์แคนยอน / ถ้ำประตูสวรรค์ / ทางเดินกระจก / ถนนคนเดินซีปู้เซีย / จิตรกรรมภาพวาดทราย / พิเศษ!! ปูขนท่านละ 2 ตัว อาหารทะเลไทยไวน์แดง ปิ้งย่างเกาหลี
  •  เริ่มต้น 13,999.-
  •  จีน
  •   3วัน 2คืน
  •   China Southern
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- เหินฟ้าสู่สนามบินนานาชาติเหอหัว ประเทศจีน
- ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- นั่งกระเช้าสู่เขาเทียนเหมินซาน กระเช้าแห่งนี้จัดว่าเป็นกระเช้าที่มีความยาวที่สุดในโลก
- ท้าทายความสูงสุดหวาดเสียวกับระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก ซึ่งมีระยะทางอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบไปด้วยหน้าผาสูงชัน
- เดินทางผ่านเส้นทางที่ 99 โค้งสู่ถ้ำเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูปิ้งย่าง สไตล์เกาหลี
- พักที่ MELLOW CRYSTAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ถนนคนเดินซีปู้เจีย
- จิตรกรรมภาพวาดทราย
- ร้านหยก
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ร้านใบชา
- ถ้ำมังกรเหลือง
- บริการอาหารค่ำ พิเศษ!! อาหารทะเลไวท์แดง + ปูขน ท่านละ 2 ตัว
- พักที่ MELLOW CRYSTAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- แกรนด์แคนยอน แห่งจางเจียเจี้ย เป็นจุดที่ตั้งของสะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก พิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูสุกี้เห็ด
- ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
- ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา 
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- เดิทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
20 - 22 พฤศจิกายน 2561 13,999
26 - 28 พฤศจิกายน 2561 13,999
06 - 08 ธันวาคม 2561 13,999
09 - 11 ธันวาคม 2561 14,999
14 - 16 ธันวาคม 2561 13,999
16 - 18 ธันวาคม 2561 13,999
22 - 24 ธันวาคม 2561 13,999
28 - 30 ธันวาคม 2561 14,999
05 - 07 มกราคม 2562 13,999
09 - 11 มกราคม 2562 13,999
15 - 17 มกราคม 2562 13,999
23 - 25 มกราคม 2562 13,999
27 - 29 มกราคม 2562 13,999