โปรแกรมทัวร์จีน

เปิดอ่าน : 962 ครั้ง

ฮาร์บิน...ขนมครก

รหัสทัวร์ : CA0B1-SHTSN

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
สวนจิ้งหยวน / ถนนอู่ต้าเต้า / สวนเสือไซบีเรีย / เกาะพระอาทิตย์ / เทศกาล“ปิงเสวี่ย ต้าซื่อเจี้ย ถนนวัฒนธรรมโบราณ / ถนนสไตล์อิตาลี / วิวแม่น้ำไห่เหอ / ถ่ายรูปชิงช้าสวรรค์ เทียนจิน อาย
  •  เริ่มต้น 34,999.-
  •  จีน
  •   5วัน 3คืน
  •   Air China
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- เหิรฟ้าสู่เทียนสิน
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
- รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
- สวนจิ้งหยวน เป็นสิ่งก่อสร้างแบบไม้และอิฐที่สร้างขึ้นในสไตล์ญี่ปุ่นผสมกับสเปน
- รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
- ถนนอู่ต้าเต้า
- เหิรฟ้าสู่เมืองฮาร์บิน
- พักที่ WEIJING JIARI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เที่ยวชมสวนเสือไซบีเรีย
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ไท่หยางต่าว ( เกาะพระอาทิตย์ ) ชมความงามของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีมนต์
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- ชมเทศกาลปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ำแข็งประจำปีของฮาร์บิน ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย
- พักที่ WEIJING JIARI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ชมพิพิธภัณฑ์เบียร์ แห่งเมืองฮาร์บิน
- ถนนจงเอียง เป็นถนนย่านธุรกิจสายหนึ่งในฮาร์บิ้น
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมอนุสาวรีย์ฝั่งหง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัว
- ชมสวนสตาลิน ริมฝั่งแม่น้ำซงฮัว
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ WEIJING JIARI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

- รับประทานอาหารเช้าแบบเช็ท (ท่านละ 1 ชุด)
- เหิรฟ้าสู่เทียนสิน
- เที่ยวชมถนนวัฒนธรรมโบราณ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองเทียนสิน
- รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
- ชมถนนสไตล์อิตาลี ตกแต่งเป็นสไตล์อิตาลีอยู่กว่า 200 หลัง เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป
- ชมวิวแม่น้ำไห่เหอ วิวสองข้างทาง ที่มีสิ่งก่อสร้างทั้งสองฝั่ง
- ถ่ายรูปชิงช้าสวรรค์ เทียนจิน อาย
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562 36,999
16 - 20 มกราคม 2562 34,999
18 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 34,999