โปรแกรมทัวร์จีน

เปิดอ่าน : 1778 ครั้ง

ครั้งหนึ่งในชีวิตกับภูเขาหิมะซีหลิง

รหัสทัวร์ : 8L032-MICTU

ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการชมความสวยงามของภูเขาหิมะซีหลิง หรือ ภูเขาแอลป์แห่งบูรพา และสนุกกับการเล่นสกี / สัมผัสบรรยากาศเก่า ๆ ที่เป็นหมู่บ้านสมัยราชวงศ์หมิง ณ เมืองโบราณหวงหลงซี / ตามรอยประวัติศาสตร์ ณ ศาลเจ้าสามก๊ก / เที่ยวชม วัดเหวินซู / ช้อปิ้งถนนควานจ๋าย หรือซอยแคบ-กว้าง, ถนนคนเดินชุนซีลู่ ศูนย์รวมวัยรุ่นชื่อดัง
  •  เริ่มต้น 11,999.-
  •  จีน
  •   4วัน 2คืน
  •   Lucky Air
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- ออกเดินทางสู่เมืองเจิ้งโจว
- ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
- รับประทานอาหารเช้า (ชุดอาหารเช้า KFC)
- เที่ยวชมเมืองโบราณหวงหลงซี ให้สัมผัสบรรยากาศเก่า ๆ เป็นหมู่บ้านสมัยราชวงศ์หมิง
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เที่ยวชมวัดเจ้าเจี๋ย
- ถนนควานจ๋าย หรือซอยแคบ-กว้าง ได้รับขนานนามว่าเป็นถนนโบราณโรแมนติก
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ HUANXI HOLIDAY INN EXPRESS

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ภูเขาหิมะซีหลิง เป็นสถานที่ตากอากาศ ทิวทัศน์งามเด่นแห่งหนึ่งของประเทศจีน
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- นั่งกระเช้าขึ้นสู่ลานสกีซีหลิง เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลาน
- เดินทางกลับสู่เมือง เฉิงตู
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ HUANXI HOLIDAY INN EXPRESS

- รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าบัวหิมะ
- เข้าชมศูนย์สินค้าผลิตภัณฑ์จากยางพารา
- เดินทางสู่วัดเหวินซู
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เที่ยวชมศาลเจ้าสามก๊ก
- ช้อปปิ้งถนนโบราณจิ๋นหลี่
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินชุนซีลู่
- เดินทางสู่สนามบิน

 

- ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
01 - 04 ธันวาคม 2561 11,999
02 - 05 ธันวาคม 2561 (วันพ่อแห่งชาติ) 12,999
03 - 06 ธันวาคม 2561 (วันพ่อแห่งชาติ) 12,999
07 - 10 ธันวาคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ) 13,999
15 - 18ธันวาคม 2561 13,999
21 - 24 ธันวาคม 2561 13,999
30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562 (วันขึ้นปีใหม่) 16,999
05 - 08 มกราคม 2562 13,999
11 - 14 มกราคม 2562 13,999
19 - 22 มกราคม 2562 13,999
16 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 (วันมาฆบูชา) 14,999
22 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 13,999
23 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 13,999
02 - 05 มีนาคม 2562 13,999
08 - 11 มีนาคม 2562 13,999
23 - 26 มีนาคม 2562 13,999