โปรแกรมทัวร์จีน

เปิดอ่าน : 1447 ครั้ง

ฮาร์บิน เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน

รหัสทัวร์ : XW024-ITSHE

เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง พลาดไม่ได้ ปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น / พักหรู4ดาว / แถมฟรีเซ็ทกันหนาวสุดคูล / รวมค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปแล้ว / พระราชวังกู้กง / เกาะพระอาทิตย์ / จตุรัสเซนโซเฟีย / อนุสาวรีย์ฝังหง / พระราชวังจอมปลอม
  •  เริ่มต้น 23,888.-
  •  จีน
  •   6วัน 4คืน
  •   Nok Scoot
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง

- เดินทางสู่เมืองเสิ่นหยาง
- ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ
- พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- แวะชมร้านขายสินค้าพื้นเมือง ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่เมืองจี๋หลิน
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Heng yang Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองฮาร์บิน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เกาะพระอาทิตย์ จัดแสดงการแกะสลักหิมะน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- ชมเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง (Harbin 2019 International Ice and Snow Festival) หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ำแข็งประจำปีของฮาร์บิ้น
- พักที่ Yourong Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ชมด้านนอก โบสถ์เซ็นโซเฟีย 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในฮาร์บิ้น
- ชมอนุสาวรีย์ฝั่งหง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัว
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมสวนสตาลิน มีรูปแบบการสร้างแบบยุโรป
- เดินทางสู่เมืองฉางชุน
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Guoshang Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่พระราชวังจอมปลอม หรือวังปูยี
- ชมด้านนอกกระทรวงทั้งแปดของแมนจู ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฉางชุน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมจัตุรัสเหวินฮั่ว หรือลานวัฒนธรรม เป็นลานวัฒนธรรม เป็นลานกว้าง ขนาดใหญ่ของเมืองฉางชุน
- เดินทางสู่เมืองเสิ่นหยาง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Vienna International Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

- บริการอาหารเช้าแบบกล่อง
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
21 - 26 ธันวาคม 2561 23,888
28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562 29,888
09 - 14 มกราคม 2562 24,888
16 - 21 มกราคม 2562 24,888
23 - 28 มกราคม 2562 25,888
30 ม.ค. - 04 ก.พ. 2562 25,888
13 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 25,888
15 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 25,888
20 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 25,888
27 ก.พ.- 04 มี.ค. 2562 25,888
06 - 11 มีนาคม 2562 24,888
13 - 18 มีนาคม 2562 24,888
20 - 25 มีนาคม 2562 24,888