โปรแกรมทัวร์จีน

เปิดอ่าน : 1135 ครั้ง

ซุปตาร์ ฮาร์บิ้นพรมแดง

รหัสทัวร์ : XW001-TNSHE

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
เสิ่นหยาง ฮาร์บิน Ice & Snow Festival 2019 / เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง / ลานสกี Yabuli / หมู่บ้านหิมะ Dream Home / เกาะพระอาทิตย์ / ถนนคนเดินจงเจีย / พิเศษ นั่งรถไฟ ไป-กลับ "High Speed Train"
  •  เริ่มต้น 28,888.-
  •  จีน
  •   6วัน 4คืน
  •   Nok Scoot
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

- ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน ประเทศจีน
- ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
- เดินทางสู่สถานีรถไฟเสิ่นหยาง เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองฮาร์บิ้น
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมร้านเสื้อกันหนาว เลือกซื้อเสื้อกันหนาวกันเพิ่มเติมตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่ถนนคนเดินจงหยาง แวะถ่ายรูปโบสถ์เซ็นโซเฟีย
- เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น ซึ่งเป็นเทศกาลประจำปีที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก  ไฮไลท์ของงานก็คือประติมากรรมน้ำแข็งรูปร่างต่างๆ จัดแสดงโชว์มากกว่า 2,000 ชิ้น
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟ
- พักที่ Yourong Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ลานสกี ยาบูลี่ ลานสกีแห่งแดนมังกรที่ได้มาตรฐานระดับสากลถึงขั้นเป็นผู้จัดกีฬาโอลิมปิค
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- หมู่บ้านหิมะ มีอีกชื่อเรียกว่า ฟินแลนด์ ภาคตะวันออก
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมแสง สีกลางคืน ที่ ถนนคนเดิน แส่ยุ่น เจีย
- พักที่ Xue Yun Ge Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (อยู่ในหมู่บ้านหิมะ)

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหมู่บ้านหิมะ
- DREAM HOME ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่ถ่ายทำหนังและรายการที่งดงามมาก
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางกลับสู่เมืองฮาร์บิ้น
- ชมร้านสินค้าพื้นเมือง เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองฮาร์บิ้นตามอัธยาศัย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เกี๊ยวฮาร์บิ้น
- พักที่ Yourong Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เกาะพระอาทิตย์ เทศกาลแกะสลักหิมะน้ำแข็งเป็นประจำทุกปี
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารพื้นเมือง
- เดินทางสู่สถานีรถไฟฮาร์บิ้น เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองเสิ่นหยาง
- ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินจงเจีย แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองเสิ่นหยาง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Vienna International Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

- บริการอาการเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
26 - 31 ธันวาคม 2561 29,888
28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562 33,888
02 - 07 มกราคม 2562 29,888
09 - 14 มกราคม 2562 29,888
11 - 16 มกราคม 2562 29,888
18 - 23 มกราคม 2562 29,888
23 - 28 มกราคม 2562 28,888
25 - 30 มกราคม 2562 29,888
13- 18 กุมภาพันธ์ 2562 29,888
15 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 29,888
20 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 29,888
22 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 29,888