โปรแกรมทัวร์จีน

เปิดอ่าน : 2001 ครั้ง

เทียนสิน ปักกิ่ง ปอเปี๊ยะ SNOW WORLD

รหัสทัวร์ : XW006-SHTSN

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
นั่งรถไฟความเร็วสูง / จัตุรัสเทียนอันเหมิน / พระราชวังต้องห้ามกู้กง / พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน / กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน / ตลาดรัสเซีย / SNOW WORLD
  •  เริ่มต้น 13,899.-
  •  จีน
  •   4วัน 3คืน
  •   Nok Scoot
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- เหิรฟ้าสู่ นครเทียนสิน ประเทศจีน
- มีบริการอาหารเมนูกระเพาไก่และเครื่องดื่ม
- นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง
- พักที่ TRADER BY SHANGRI LA HOTEL 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- จัตุรัสเทียนอันเหมิน
- พระราชวังต้องห้ามกู้กง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
- ร้านไข่มุก
- ร้านหมอนยางพารา
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง
- ชมกายกรรมปักกิ่ง สุดยอดของกายกรรมที่สุดแสนจะสวยงาม
- พักที่ TRADER BY SHANGRI LA HOTEL 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- แวะร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค
- ชมกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้มองโกล
- แวะร้านบัวหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ
- เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลาน ณ SNOW WORLD
- ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ BUFFET BBQ
- พักที่ TRADER BY SHANGRI LA HOTEL 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ร้านผีเซี๊ยะ เครื่องรางโชคลาภตามความเชื่อของชาวจีน
- ช้อปปิ้งที่ตลาดรัสเซีย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารแต้จิ๋ว
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
27 - 30 ธันวาคม 2561
14,899
30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562
18,899
19 - 22 มกราคม 2562
13,899
26 - 29 มกราคม 2562 13,899
16 - 19 กุมภาพันธ์ 2562
13,899
23 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 13,899