โปรแกรมทัวร์จีน

เปิดอ่าน : 1598 ครั้ง

คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน

รหัสทัวร์ : TG074-ITKMG

ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน / สัมผัสความเย็นและตะลุยหิมะ ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ / สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองคุนหมิง / วัดหยวนทง วัดเก่าแก่อายุนับพันปีของมณฑลยูนนาน / เมนูพิเศษ สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง
  •  เริ่มต้น 12,988.-
  •  จีน
  •   4วัน 3คืน
  •   Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ FENG YI HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- นั่งกระเช้าขึ้นสู่ด้านบนของภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองตงชวน
- ชมแผ่นดินสีแดง ชมพระอาทิตย์ตกทีสวยงาม
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
- พักที่ HONG TU YINXIANG HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- แวะชมสวนผลไม้ สดๆ
- เดินทางกลับสู่ คุนหมิง
- ชมสวนน้ำตกคุนหมิง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษอาหารกวางตุ้ง
- ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน
- แวะชมหยกจีน
- อิสระช้อปปิ้งที่ถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมี ซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษสุกี้เห็ดรสเลิศ
- พักที LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน

- บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
- วัดหยวนทง
- ชมผ้าไหมจีน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- แวะชมสินค้า ร้านสาหร่ายเกลียวทอง
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2561 12,988
13 - 16 ธันวาคม 2561 13,988
20 - 23 ธันวาคม 2561 13,988
27 - 30 ธันวาคม 2561 13,988
03 - 06 มกราคม 2562 13,988
10 - 13 มกราคม 2562 13,988
17 - 20 มกราคม 2562 13,988
24 - 27 มกราคม 2562 13,988
21 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 13,988
28 ก.พ. - 03 มี.ค. 2562 14,988
07 - 10 มีนาคม 2562 14,988
14 - 17 มีนาคม 2562 14,988
21 - 24 มีนาคม 2562 14,988
28 - 31 มีนาคม 2562 14,988