โปรแกรมทัวร์จีน

เปิดอ่าน : 1255 ครั้ง

คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ

รหัสทัวร์ : 8L011-ITKMG

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน, สัมผัสความเย็นและหิมะ ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ, สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง, วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน, มนตร์เสน่ห์ เมืองโบราณกวนตู้, เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด, อาหารกวางตุ้ง
  •  เริ่มต้น 9,989.-
  •  จีน
  •   4วัน 3คืน
  •   Lucky Air
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิ
- พักที่ HUI SHANG INTER HOTE หรือระดับใกล้เคียง

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- นั่งกระเช้าขึ้นสู่ด้านบนของภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ
- แวะชมสวนผลไม้ สดๆ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองตงชวน
- ชมแผ่นดินสีแดง ชมพระอาทิตย์ตกทีสวยงาม
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่  HONG TU YINXIANG HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางกลับสู่ คุนหมิง
- ชมสวนน้ำตกคุนหมิง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษอาหารกวางตุ้ง
- ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน
- แวะชมหยกจีน
- อิสระช้อปปิ้งที่ถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมี ซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
- พักที LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน

- บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
- วัดหยวนทง
- ชมร้านยางพารา
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด
- เมืองโบราณกวนตู้
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
13 - 16 กันยายน 2561 9,989
27 - 30 กันยายน 2561 11,989
12 - 15 ตุลาคม 2561 13,989
19 - 22 ตุลาคม 2561 13,989
01 - 04 พฤศจิกายน 2561 11,989
08 - 11 พฤศจิกายน 2561 11,989
15 - 18 พฤศจิกายน 2561 11,989
22 - 25 พฤศจิกายน 2561 11,989
29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2561 11,989
07 - 10 ธันวาคม 2561 13,989
13 - 16 ธันวาคม 2561 11,989
20 - 23 ธันวาคม 2561 11,989
27 - 30 ธันวาคม 2561 13,989
29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2562 16,989
10 - 13 มกราคม 2562 11,989
17 - 20 มกราคม 2562 11,989
24 - 27 มกราคม 2562 11,989
16 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 16,989
28 ก.พ. - 03 มี.ค. 2562 11,989