โปรแกรมทัวร์จีน


ทัวร์จีน,เช็คอินดินแดนแห่งความฝัน @แชงกรีล่า พิชิต 2 ขุนเขา 
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ภูเขาหิมะมังกรหยก 
ย้อนวันวานเมืองเก่าลี่เจียง ต้าหลี่ จงเตี้ยน 
ชมโชว์ของจางอี้โหมวสุดอลัง
19,999.-

ZKMG02
ระยะเวลา
เดินทาง
ก.พ.-มิ.ย. 2563

เช็คอินดินแดนแห่งความฝัน @แชงกรีล่า พิชิต 2 ขุนเขา หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ภูเขาหิมะมังกรหยก ย้อนวันวานเมืองเก่าลี่เจียง ต้าหลี่ จงเตี้ยน ชมโชว์ของจางอี้โหมวสุดอลัง

ทั้งหมด 1 โปรแกรม : 1 หน้า