โปรแกรมทัวร์จีน


ทัวร์จีน,
13,999.-

ZHANGJIAJIE อวตารปราบเซียน

CZ001-GSDYG
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
เดินทาง
มิ.ย.-ต.ค. 2562

ทัวร์จีน,
9,989.-

SHANGHAI ขี่พายุทะลุฟ้า

XW002-GSPVG
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
เดินทาง
มี.ค.-ต.ค. 2562

ทัวร์จีน,จางเจียเจี้ย เมืองมรดกโลก ภูเขาเทียนเหมินซาน ”ถ้ำประตูสวรรค์” / แกรนด์แคนยอน สะพานกระจกยาวที่สุดในโลก / ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน ช้อปปิ้งถนนคนเดินไท่ผิง / เมนูพิเศษ: สุกี้เห็ด +ปิ้งย่างบาร์บีคิวเกาหลี+อาหารถู่เจีย
9,888.-

Changsha Zhangjiajie

FD511-ITCSX
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
เดินทาง
ก.พ.-ต.ค. 2562

จางเจียเจี้ย เมืองมรดกโลก ภูเขาเทียนเหมินซาน ”ถ้ำประตูสวรรค์” / แกรนด์แคนยอน สะพานกระจกยาวที่สุดในโลก / ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน ช้อปปิ้งถนนคนเดินไท่ผิง / เมนูพิเศษ: สุกี้เห็ด +ปิ้งย่างบาร์บีคิวเกาหลี+อาหารถู่เจีย

ทั้งหมด 3 โปรแกรม : 1 หน้า