โปรแกรมทัวร์จอร์แดน


ทัวร์จอร์แดน,ปราสาทเครัคแห่งครูเสด / กลุ่มปราสาททราย Desert Castles / พิสูจน์การลอยตัวทะเลเดดซี (Dead Sea) / นั่งรถกระบะผจญภัยทะเลทรายวาดิรัม / ล่องเรือสู่ทะเลแดง ร เมืองอัคคาบา ดำน้ำดูปะการัง / ป้อมปราการแห่งอัมมาน / ช้อปปิ้ง ห้าง City Mall-Carrefour
56,999.-

HABIBI JORDAN

 
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
เดินทาง
ก.ย.-พ.ย. 2561

ปราสาทเครัคแห่งครูเสด / กลุ่มปราสาททราย Desert Castles / พิสูจน์การลอยตัวทะเลเดดซี (Dead Sea) / นั่งรถกระบะผจญภัยทะเลทรายวาดิรัม / ล่องเรือสู่ทะเลแดง ร เมืองอัคคาบา ดำน้ำดูปะการัง / ป้อมปราการแห่งอัมมาน / ช้อปปิ้ง ห้าง City Mall-Carrefour

ทัวร์จอร์แดน,ปราสาทเครัคแห่งครูเสด / กลุ่มปราสาททราย Desert Castles / พิสูจน์การลอยตัวทะเลเดดซี (Dead Sea) / นั่งรถกระบะผจญภัยทะเลทรายวาดิรัม / ล่องเรือสู่ทะเลแดง / เมืองอัคคาบา ดำน้ำดูปะการัง / ป้อมปราการแห่งอัมมาน / ช้อปปิ้ง ห้าง City Mall-Carrefour
68,888.-

LUXURY JORDAN

 
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
เดินทาง
ต.ค.-พ.ย. 2561

ปราสาทเครัคแห่งครูเสด / กลุ่มปราสาททราย Desert Castles / พิสูจน์การลอยตัวทะเลเดดซี (Dead Sea) / นั่งรถกระบะผจญภัยทะเลทรายวาดิรัม / ล่องเรือสู่ทะเลแดง / เมืองอัคคาบา ดำน้ำดูปะการัง / ป้อมปราการแห่งอัมมาน / ช้อปปิ้ง ห้าง City Mall-Carrefour

ทัวร์จอร์แดน,Shoubak ปราสาทครูเสดโซบัค / กลุ่มปราสาททะเลทราย Desert Catles / พิสูจน์การลอยตัวทะเลเดดซี / นั่งรถกระบะผจญภัยสู่ทะเลทรายวาดิรัม / ล่องเรือสู่ทะเลแดง ณ เมืองอัคคาบา (Aqaba) ดำน้ำดูปะการัง / ป้อมปราการแห่งอัมมาน / ช้อปปิ้งห้าง City Mall-Carrefour
47,888.-

Wonderful Jordan

 
ระยะเวลา
7วัน 5คืน
เดินทาง
ก.ค.-ธ.ค. 2561

Shoubak ปราสาทครูเสดโซบัค / กลุ่มปราสาททะเลทราย Desert Catles / พิสูจน์การลอยตัวทะเลเดดซี / นั่งรถกระบะผจญภัยสู่ทะเลทรายวาดิรัม / ล่องเรือสู่ทะเลแดง ณ เมืองอัคคาบา (Aqaba) ดำน้ำดูปะการัง / ป้อมปราการแห่งอัมมาน / ช้อปปิ้งห้าง City Mall-Carrefour

ทั้งหมด 3 โปรแกรม : 1 หน้า