โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย


ทัวร์จอร์เจีย,ทบิลิชิ / กูดาอูรี / อ่างเก็บน้ำชินวารี / คัสเบกิ / กูดาอูรี  GUDAURI / GORI / KUTAISI KUTAISI / BATUMI BATUMI / CHARDAKHI / กรุงอัสตาน่า (คาซัคสถาน) / หอคอยไบเทเร็ก / KHAN SHATYR
49,999.-

GEORGIA - KAZAKHSTAN

 
ระยะเวลา
8วัน 5คืน
เดินทาง
ต.ค. 2561

ทบิลิชิ / กูดาอูรี / อ่างเก็บน้ำชินวารี / คัสเบกิ / กูดาอูรี  GUDAURI / GORI / KUTAISI KUTAISI / BATUMI BATUMI / CHARDAKHI / กรุงอัสตาน่า (คาซัคสถาน) / หอคอยไบเทเร็ก / KHAN SHATYR

ทั้งหมด 1 โปรแกรม : 1 หน้า