โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย


ทัวร์จอร์เจีย,สัมผัสมนต์เสน่ห์ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 
สนุกสนานกับการเล่นสกี พร้อมพักโรงแรมสกีรีสอร์ท 1 คืน 
พิเศษ!! เมนูอาหารไทย ชิมไวน์คูวาเรลี
33,999.-

ZTBS01
ระยะเวลา
เดินทาง
ธ.ค.-มี.ค. 2563

สัมผัสมนต์เสน่ห์ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส สนุกสนานกับการเล่นสกี พร้อมพักโรงแรมสกีรีสอร์ท 1 คืน พิเศษ!! เมนูอาหารไทย ชิมไวน์คูวาเรลี

ทั้งหมด 1 โปรแกรม : 1 หน้า