โปรแกรมทัวร์กัมพูชา


ทัวร์กัมพูชา,โตนเลสาป / องค์เจ๊กองค์จอม / ปราสาทบันทายสรี / ปราสาทตาพรม / ชมโชว์ระบำ / วัดใหม่
5,999.-

Siem Reap So Good

XXA04-HYREP
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
ก.ย.-ธ.ค. 2561

โตนเลสาป / องค์เจ๊กองค์จอม / ปราสาทบันทายสรี / ปราสาทตาพรม / ชมโชว์ระบำ / วัดใหม่

ทัวร์กัมพูชา,ปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก / วัดพนม วัดสำคัญของกรุงพนมเปญ / ปราสาทตาพรหม และสามปราสาทบันทายศรี / ล่อเรือชมโตนเลสาบ ทะเลน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม/ตลาดซาจ๊ะ / ช๊อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียบเรียบ / สักการะศาลองค์เจ๊ก องค์จอม / อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงกอัปสราที่งดงาม / แถมฟรีชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
11,900.-

กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ

 
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
ส.ค.-ม.ค. 2562

ปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก / วัดพนม วัดสำคัญของกรุงพนมเปญ / ปราสาทตาพรหม และสามปราสาทบันทายศรี / ล่อเรือชมโตนเลสาบ ทะเลน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม/ตลาดซาจ๊ะ / ช๊อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียบเรียบ / สักการะศาลองค์เจ๊ก องค์จอม / อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงกอัปสราที่งดงาม / แถมฟรีชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

ทัวร์กัมพูชา,ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก / ชมความสวยงามของปราสาทบายนตร / ชมปราสาทตาพรหม และปราสาทบันทายศรี / ล่องเรือชมโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ / สักการะศาลองค์เจ๊ก องค์จอม / ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม / พิเศษ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ / ชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม
10,900.-

เสียมเรียบ นครวัด นครธม #2

 
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
ก.ค.-ม.ค. 2562

ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก / ชมความสวยงามของปราสาทบายนตร / ชมปราสาทตาพรหม และปราสาทบันทายศรี / ล่องเรือชมโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ / สักการะศาลองค์เจ๊ก องค์จอม / ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม / พิเศษ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ / ชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

ทั้งหมด 3 โปรแกรม : 1 หน้า