โปรแกรมทัวร์


ทัวร์ไต้หวัน, เที่ยว 2 อุทยาน นั่งรถไฟโบราณ
ชมอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
12,999.-

BT-TPE03_SL
ระยะเวลา
เดินทาง
พ.ย.-มิ.ย. 2563

เที่ยว 2 อุทยาน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

ทัวร์ไต้หวัน,ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง 
สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู
13,900.-

BT-TPE02_SL
ระยะเวลา
เดินทาง
พ.ย.-มิ.ย. 2563

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู

ทัวร์พม่า,สักการะ 5 มหาบูชาสถาน
พระมหามัยมุนี มหาเจดีย์ชเวดากอง มหาเจดีย์ชเวสิกอง
เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน
พิเศษสุด!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา+ชาบูชิบุฟเฟ่ต์
21,900.-

BT-MMR08_PG
ระยะเวลา
เดินทาง
ต.ค.-มิ.ย. 2563

สักการะ 5 มหาบูชาสถาน พระมหามัยมุนี มหาเจดีย์ชเวดากอง มหาเจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน พิเศษสุด!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา+ชาบูชิบุฟเฟ่ต์

ทัวร์พม่า,ไหว้พระ สวดมนต์ ขอพรเสริมบารมี เเก้ปีชง 5 วัดดัง
ชเวดากอง เทพทันใจ พระนอนตาหวาน
วัดหงาทัตจี พระหินอ่อน
2,999.-

BT-JT01_SL
ระยะเวลา
เดินทาง
พ.ย.-มิ.ย. 2563

ไหว้พระ สวดมนต์ ขอพรเสริมบารมี เเก้ปีชง 5 วัดดัง ชเวดากอง เทพทันใจ พระนอนตาหวาน วัดหงาทัตจี พระหินอ่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น, อาซากุซะ
ศาลเจ้าโทโรอิ
โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท
ลานสกีฟูจิเท็น
เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัร
32,999.-

NRT20
ระยะเวลา
เดินทาง
ธ.ค. 2563

อาซากุซะ ศาลเจ้าโทโรอิ โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท ลานสกีฟูจิเท็น เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัร

ทัวร์ญี่ปุ่น,ทาคายาม่า-เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ 
หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
ลานสกี WASHIGATAKE 
วัดเซนโคจิ ชมลิงแช่ออนเซ็น
29,899.-

NGO02
ระยะเวลา
เดินทาง
ธ.ค. 2563

ทาคายาม่า-เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ลานสกี WASHIGATAKE วัดเซนโคจิ ชมลิงแช่ออนเซ็น

ทัวร์จีน,เช็คอินดินแดนแห่งความฝัน @แชงกรีล่า พิชิต 2 ขุนเขา 
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ภูเขาหิมะมังกรหยก 
ย้อนวันวานเมืองเก่าลี่เจียง ต้าหลี่ จงเตี้ยน 
ชมโชว์ของจางอี้โหมวสุดอลัง
19,999.-

ZKMG02
ระยะเวลา
เดินทาง
ก.พ.-มิ.ย. 2563

เช็คอินดินแดนแห่งความฝัน @แชงกรีล่า พิชิต 2 ขุนเขา หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ภูเขาหิมะมังกรหยก ย้อนวันวานเมืองเก่าลี่เจียง ต้าหลี่ จงเตี้ยน ชมโชว์ของจางอี้โหมวสุดอลัง

ทั้งหมด 7 โปรแกรม : 1 หน้า