วิธีการชำระเงิน

การจองทัวร์

 • การจองทัวร์กรุณาแจ้งทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดชำระให้ (INVOICE)
 • กรุณาตรวจสอบรายชื่อฝ่ายขายผ่านเว็บไซด์ >>คลิก<<
 • หรือ โทรเช็คที่สำนักงาน : 02-9973936


ใบแจ้งยอดชำระ (INVOICE)

 • กรุณาชำระมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่ง / และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 • ก่อนการชำระเงินท่านจะต้องได้รับใบแจ้งยอดชำระ (INVOICE) ก่อนทุกครั้ง พร้อมด้วยเอกสารหนังสือรับรองของบริษัท เลขที่ใบประกอบธุรกิจนำเที่ยว : 11/08488 เพื่อนำไปตรวจสอบที่ตั้งและข้อมูลของบริษัทให้ชัดเจน
 • หากชำระแล้ว กรุณาติดตามทวงถามใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง


เลขบัญชีโอนเงิน / เช็คสั่งจ่าย

 • เมื่อท่านต้องการจะชำระเงิน กรุณาตรวจสอบบัญชีโอนเงินให้ถูกต้องตามหนังสือรับรองบริษัท คือ บัญชีของ นางจิรา พัฒนวิทยานนท์ (กรรมการบริษัท) เท่านั้น

ช่องทางการชำระเงิน

ชื่อบัญชี : นางจิรา พัฒนวิทยานนท์
สาขา : เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี : 050-1-52031-4

ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี : 429-021174-0

การแจ้งชำระเงินและเก็บหลักฐานการชำระเงิน

 • กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเมื่อท่านได้ชำระเงินแล้วในทันที
 • กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินและใบเสร็จรับเงินของบริษัท จนกว่าท่านจะได้เดินทางแล้ว


โปรดระวัง!! มิจฉาชีพ หรือผู้แอบอ้าง

 • กรุณาตรวจสอบบัญชีโอนเงินให้ถูกต้องตามหนังสือรับรองบริษัท คือ บัญชีของ นางจิรา พัฒนวิทยานนท์ (กรรมการบริษัท) เท่านั้น
 • กรณีลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • สามารถมาชำระที่สำนักงานตามที่อยู่ 111/107 หมู่ 7 ถนนกรุงเทพ - ปทุมธานี ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 (ดูแผนที่..คลิก)
 • ทางบริษัทไม่มีการออกเก็บเงินสดนอกสถานที่ นอกจากรับเป็นเช็คสั่งจ่ายในนามบริษัทหรือกรรมการเท่านั้น