โปรแกรมทัวร์เจจู

เริ่มต้น 7,900

Hot Promotion JEJU Spring

เกาหลี | 4วัน 2คืน
เดินทาง มีนาคม-พฤษภาคม 2561

โหลคิตตี้เชจู / พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค / น้ำตกซอนจียอน / วัดซันบังซา / ภูเขาซองอัค / ปั่นจักรยาน Rail Bike / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ / ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง / หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ / ทุ่งดอกยูเช หรือ ซอพจิโกจิ / ชายหาดวอลจองรี / ยงดูอัมร็อค / ดิวตี้ฟรี / ดาวทาวน์เมืองเชจู

เริ่มต้น 7,900

JEJU SPECIAL SPRING

เกาหลี | 4วัน 2คืน
เดินทาง มีนาคม-พฤษภาคม 2561

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน / พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค / น้ำตกซอนจียอน / วัดซันบังซา / ภูเขาซองอัค ซอพจิโกจิ / ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง / ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง / หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ / ทุ่งดอกยูเช / ชายหาดวอลจองรี / ยงดูอัมร็อค / ร้านค้าสมุนไพร / ซุปเปอร์มาร์เก็ต / ศูนย์เครื่องสำอาง / ศูนย์โสม / ดิวตี้ฟรี / ดาวทาวน์เมืองเชจู

เริ่มต้น 10,400

JEJU SPECIAL SUMMER

เกาหลี | 4วัน 2คืน
เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 2561

พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค / ภูเขาซองอัค / วัดซันบังซา / จูซังจอลลี่ / อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน / ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง / ซอพจิโกจิ / หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ / พิพิธภัณฑ์แฮนยอ / ชายหาดวอลจองรี / ยงดูอัมร็อค / ดาวทาวน์เมืองเชจู

เริ่มต้น 10,900

JEJU SPECIAL AUTUMN

เกาหลี | 4วัน 2คืน
เดินทาง สิงหาคม-พฤศจิกายน 2561

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน / พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค / ภูเขาซองอัค / น้ำตกซอนจียอน / วัดซันบังซา / ซอพจิโกจิ / ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง / หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ / พิพิธภัณฑ์แฮนยอ / ชายหาดวอลจองรี / ยงดูอัมร็อค / ดาวทาวน์เมืองเชจู

ทั้งหมด 4 โปรแกรม