โปรแกรมทัวร์โอกินาว่า

เริ่มต้น 19,888

OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า

ญี่ปุ่น | 5วัน 3คืน
เดินทาง มีนาคม-พฤษภาคม 2561

เปิดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น / สัมผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว ณ ปราสาทชูริ / ชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ / Wifi บนบัส / มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ทั้งหมด 1 โปรแกรม