โปรแกรมทัวร์จอร์แดน


เริ่มต้น 46,900

มหัศจรรย์ จอร์แดน

จอร์แดน | 6วัน 3คืน
เดินทาง มิถุนายน 2561

ล่องเรือท้องกระจกชมปะการังที่เมืองอคาบา / ท่องทะเลทรายวาดิรัม / ชมความอลังการของหินศิลาสีกุหลาบ มหานครเพตรา / ปราสาทเครัคแห่งครูเสด เมืองเครัค / ทะเลสาบเดดซี สามารถลอยตัวในน้ำได้ / เมืองโรมันโบราณ เจราช หรือ เมืองพันเสา / ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน ที่ AMMAN CITADEL

ทั้งหมด 1 โปรแกรม