โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด


เริ่มต้น 51,999

SWITZERLAND IN LOVE

สวิตเซอร์แลนด์ | 7วัน 4คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561

เที่ยวคุ้ม 8 เมือง ซูริค,เบิร์น, เจนีวา, โลซาน, ทาซ, เซอร์แมท, อินเทอลาเก้น, ลูเซิร์น, อันนาซี / สัมผัสเมืองแห่งความโรแมนติค นั่งรถไฟชมวิวเขาจุงเฟรา / ชมสัญลักษณ์เมืองลูเซิร์น / สะพานไม้ชาเปล / สิงโตแกะสลัก / อินเตอร์ลาเคน / บ่อหมีสีน้ำตาล / มาร์กาสเซ / ปราสาทซิลยัง / น้ำพุเจ็ทโด้

เริ่มต้น 55,900

ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์ | 7วัน 4คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์-เมษายน 2561

เที่ยวลูเซิร์น เมืองยอดนิยม / เที่ยวกรุงเบิร์น เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก / ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์ / เที่ยวเมืองเซอร์แมท ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น ใหญ่สุดในยุโรป / เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” / ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า และในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ เมืองโลซานน์ / ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา

ทั้งหมด 2 โปรแกรม