โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด


เริ่มต้น 18,999

อินโดนีเซีย เจาะลึก เกาะสวรรค์ บาหลี

อินโดนีเซีย | 4วัน 3คืน
เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 2561

ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต / ชมวัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสา / ชมหมู่บ้านคินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด

เริ่มต้น 14,900

บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี

อินโดนีเซีย | 4วัน 3คืน
เดินทาง ธันวาคม-มีนาคม 2561

ชมวัดบนราตัน ● ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารทานาต์ลอต ● ชมการแสดง บาร๊องแดนซ์ที่มีชื่อเสียงของบาหลี ● อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ ชมความงามบรรยกาศของภูเขาไฟอันสวยงาม ● วัดเม็งวี วัดหลวงแห่งราชวงศ์เม็งวี ● ชมบรรยากาศตลาดพื้นเมือวอูบุด ● ชมปราสาทเบซากิห์ วัดที่สวยอันดับ 1 ของบาหลี ● ชมวัดอูลูวาตู วันที่ตั้งอยู่บนสุดปลายหน้าผาที่สูงตะหง่าน ● พิเศษ!! รับประทานอาหารเย็นเมนูอาหารทะเล ณ ชายหาดจิมบาธาน

เริ่มต้น 14,888

Paradise in Bali

อินโดนีเซีย | 4วัน 3คืน
เดินทาง พฤศจิกายน-มีนาคม 2561

ชายหาดจิมบารัน ● หมู่บ้านคินตามานี ● ชมภูเขาไฟและทะเลสาบบาตูร์ ● วิหารเทมภัคศิริรงค์ ● วัดเม็งวี ● สวนพระวิษณุ ● เทือกเขาเบดูกัล ● วัดอุลันดานู ● ทะเลสาบบราตัน ● วิหารทานาล็อต ● วัดหลวง เบซากีห์ ● ช้อปปิ้งคูต้า เซ็นเตอร์ ● ตลาดปราบเซียน ● พิเศษ!! ชมโชว์บารองแดนซ์ ● เต็มอิ่มกับ SEAFOOD ชมวิวริมหาด

เริ่มต้น 13,900

สวัสดี..บาหลี

อินโดนีเซีย | 3วัน 2คืน
เดินทาง พฤศจิกายน-มีนาคม 2561

ชมวัดบราตัน ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลสาบบราตัน ★ ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารทานาต์ลอต ★ ชมการแสดงบาร๊องแดนซ์ ที่มีชื่อเสียงของบาหลี ★ วัดเทมภัคสิริงค์ หรือที่คนไทยเรียกว่า วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ★ ช๊อปปิ้งต่อราคาที่ ตลาดปราบเซียน ★ ทานบุฟเฟ่ต์ ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม ★ ชมปุราเบซากิห์ วัดที่สวยอันดับ 1 ของบาหลี ★ ชมวัดอูลูวาตู วัดที่ตั้งอย่บนลุดปลายหน้าผาที่สูงตระหง่าน ★ พิเศษ!! รับประทานอาหารเย็นเมนูทะเล ณ ชายหาดจิมบาราน ★ แถมฟรี เสื้อยืด+ถุงผ้า+ร่ม+พัด

ทั้งหมด 4 โปรแกรม