โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 101 ครั้ง

Kawaii Summer Tokyo

โตเกียวเมืองหลวง มหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม / อไดบะ เกาะที่รวมศูนย์กลางความบันเทิงของเมืองโตเกียว / โยโกฮาม่า เมืองท่าเรือสำคัญทางการค้า / ฮาโกเน่ เมืองบ่อน้ำพุร้อน (ออนเซ็น) / ขอพรวัดอาซากุสะและวัดนาริตะ / ถ่ายรูปแลนด์มาร์คโตเกียวสกายทรี / ช้อปปิ้งแหล่งแฟชั่นชั้นนำที่ชินจูกุ / อิสระฟรีเดย์ 1 วัน

ราคาเริ่มต้น
15,900
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Nok Scoot
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
 

สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – โยโกฮาม่า

- เดินทางถึงสนามบินนาริตะ
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู BBQ YAKINIKU BUFFET
- เดินทางสู่วัดอาซากุสะ กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ชมโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่
- เพลิดเพลินกับถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่ มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนม
- เดินทางไปโอไดบะ ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ที่รวมศูนย์กลางความบันเทิง ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอร์ซิตี้
- ถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริงโดยสร้างขึ้นมาตามอัตราส่วน 1:1 เหมือนตัวเดิม ทำให้มีความสูงถึง 19.7 เมตร
- รับประทานอาหารค่ำ
- พักที่ Yokohama Prince Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – ทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะเอ้าท์เลต – Fuji Mart –โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- เดินทางสู่วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ ชื่นชมความงามแห่งธรรมชาติและดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสันที่เบ่งบานตลอดทั้งปี
- ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใสท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
- เดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุก ด้วยอุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส ชิมไข่ดำ ที่เชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี
- เดินทางสู่โกเท็มบะ พรี่เมี่ยม เอ้าท์เลท Gotemba Outet ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย
- อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยที่โกเท็มบะเอ้าท์เลท
- ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกที่ Fuji Mart เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย เช่น โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ โฟมชาเขียว โฟมข้าวญี่ปุ่น ฯลฯ
- ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า
- อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย
- พักที่ Hidaistar Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- อิสระให้ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันไม่มีรถบัสบริการ มีไกด์แนะนำการเดินทาง หรือจะเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ซึ่งสามารถเดินทางโดยรถไฟหรือบัสจากสนามบินสู่ดิสนีย์ได้โดยง่าย ราคาบัตร Tokyo Disneyland ท่านละ 2,700 บาท
- อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย
- พักที่ Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน

วัดนาริตะ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- เดินทางสู่วัดนาริตะ บริเวณวัดเป็นที่ตั้งของประตูหลัก มีทางเดินบันไดขึ้นสู่อาคารหลักเป็นสถานที่สำหรับสักการะบูชาภายในวัดสามรถบันทึกภาพเจดีย์ห้าชั้นหนึ่งคู่ สวนหย่อมที่มีสระน้ำขนาดใหญ่
- เหินฟ้ากลับสู่ระเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
03 - 07 มิถุนายน 2561 15,900
04 - 08 มิถุนายน 2561 17,900
05 - 09 มิถุนายน 2561 17,900
10 - 14 มิถุนายน 2561 17,900
11 - 15 มิถุนายน 2561 17,900
12 - 16 มิถุนายน 2561 17,900
17 - 21 มิถุนายน 2561 16,900
18 - 22 มิถุนายน 2561 16,900
19 - 23 มิถุนายน 2561 17,900
24 - 28 มิถุนายน 2561 15,900
25 - 29 มิถุนายน 2561 17,900
26 - 30 มิถุนายน 2561 17,900
01 - 05 กรกฎาคม 2561 17,900
02 - 06 กรกฎาคม 2561 17,900
03 - 07 กรกฎาคม 2561 17,900
08 - 12 กรกฎาคม 2561 17,900
09 - 13 กรกฎาคม 2561 17,900
10 - 14 กรกฎาคม 2561 17,900
15 - 19 กรกฎาคม 2561 17,900
16 - 20 กรกฎาคม 2561 17,900
17 - 21 กรกฎาคม 2561 17,900
22 - 26 กรกฎาคม 2561 17,900
23 - 27 กรกฎาคม 2561 17,900
24 - 28 กรกฎาคม 2561 17,900
29 ก.ค. - 02 ส.ค. 2561 17,900
30 ก.ค. - 03 ส.ค. 2561 17,900
31 ก.ค. - 04 ส.ค. 2561 15,900
05 - 09 สิงหาคม 2561 16,900
06 - 10 สิงหาคม 2561 16,900
07 - 11 สิงหาคม 2561 15,900
12 - 16 สิงหาคม 2561 16,900
13 - 17 สิงหาคม 2561 16,900
14 - 18 สิงหาคม 2561 16,900
19 - 23 สิงหาคม 2561 16,900
20 - 24 สิงหาคม 2561 16,900
21 - 25 สิงหาคม 2561 16,900
26 - 30 สิงหาคม 2561 16,900
27 - 31 สิงหาคม 2561 16,900
28 ส.ค. - 01 ก.ย. 2561 16,900